Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kurumsal Yetenek Yönetiminin İç Girişimcilik Üzerine Etkisi Var Mıdır
(Does Institutional Skill Management Have Effect On Internal Entrepreneurship )

Yazar : Ahmet Halit TOLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 12-21
2207    1573


Özet

Bu çalışmanın temel amacı; kurumsal düzeyde uygulanan yetenek yönetiminin iç girişimcilik uygulamaları üzerinde etkili olup olmadığını tespit etmeye yöneliktir. Araştırmanın evrenini Adana ilinde içecek imalatı sektöründe faaliyet gösteren 35 işletmede çalışan, yaklaşık 934 personel oluşturmaktadır. Araştırma grubu kapsamında araştırmada 287 katılımcı yer almıştır. Veri elde etme amacı ile, Altınöz ve Çöp (2010) ve Çayan (2011) tarafından geliştirilmiş olan yetenek yönetim ölçeği ve Heinonen ve Korleva (2005) tarafından geliştirilen iç girişimcilik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiki analizlerinde sosyal bilimler istatistiki paket program olan SPSS 21.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, yetenek yönetiminin iç girişimcilik ile düşük düzeyde de olsa, istatistiki yönden anlamlı ve pozitif bir ilişkili olduğu soncuna ulaşılmıştır. Yetenek yönetiminin iç girişimcilik üzerine etkisine yönelik test edilmek istenen hipotezimiz ise, yetenek yönetiminin iç girişimcilik üzerinde %54,5 düzeyinde pozitif bir etkiye sahip olduğu bulgusu ile doğrulanmıştır. Bulgular sonucunda yetenek yönetimine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ile iç girişimcilik davranışlarının da artırabileceği yönünde bir yargıya ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Yetenek Yönetimi, İç Girişimcilik, İmalat Sektörü

Abstract

The main purpose of this study; is intended to determine whether the talent management applied at the institutional level has an impact on internal entrepreneurship practices. The universe of research constitutes approximately 934 employees working in 35 establishments operating in the beverage manufacturing sector in the province of Adana. 287 participants participated in the research. For the purpose of data acquisition, talent management scale developed by Altınöz and Çöp (2010) and Çayan (2011) and internal entrepreneurship scale developed by Heinonen and Korleva (2005) were used. SPSS 21.0 program which is statistical package program of social sciences was used in statistical analysis of the data. Findings indicates that talent management has a positive correlation and positive relationship with internal entrepreneurship at a low level in the statical perspective. It has also been found that talent management has a positive effect on internal entrepreneurship at 54,5%. As a result, a judgment has been reached that the works carried out for talent management could increase the behavior of internal entrepreneurshipKeywords
Talent Management, Internal Entrepreneurship, Manufacturing Sector

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri