Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜRECİNDE ÇALIŞAN BAĞLILIĞININ ROLÜ: KURAMSAL BİR İNCELEME
(THE ROLE OF EMPLOYEE COMMITMENT IN THE ORGANIZATIONAL CHANGE PROCESS: A THEORETICAL SURVEY )

Yazar : İsa GÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 20
Sayfa : 2524-2535
295    292


Özet

Değişim; bir nesne, birey veya varlığın bulunduğu durumdan başka bir duruma geçmesidir. Örgütsel değişim ise, örgütlerin dış çevrelerine adapte olabilmeleri için değişimle birlikte verdikleri yanıtlardır. Değişim günümüzde küresel özellikler taşıyan, bireyleri, toplumları ve toplumların alt sistemleri olan örgütleri önemli ölçülerde etkilemektedir. Değişimin hızı ve miktarı her geçen gün artış gösterirken, örgütlerin değişimin hızını yakalayarak kendi bünyelerinde gerekli değişimleri uygulamaları zorunlu olmaktadır. Değişime, örgüt çevrelerine ve beklentilere karşılık verebilen örgütlerin hayatta kalması ve amaçlarına ulaşması daha mümkün görülmektedir. Örgütlerin değişim sürecinde başarılı olması ve hedeflerine ulaşması için kendi amaçlarını benimsemiş ve içselleştirmiş, örgütsel bağlılığı yüksek çalışanlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu çalışma, örgütsel değişim sürecinde çalışan bağlılığının kolaylaştırıcı rolüne değinerek, örgüt yöneticileri açısından bağlılığın olumlu örgütsel sonuçlarının dikkatle ele alınması gerekliliğini açıklamayı amaçlamıştır.Anahtar Kelimeler
Değişim, Örgüt, Bağlılık.

Abstract

Change is the concept of an object, individual or an entity’s transfer to a different condition from its current condition. However, organizational change is the response of the organizations to their external environments in order to adapt. Nowadays change affects the organizations, which have global qualities and are the sub-system of individuals and communities, in a considerable extent. While the momentum and the quantity of change increases day by day, it has become mandatory that the organizations grasp these changes and put them into practice. It is more likely that the organizations, which corresponds to the change, organization surroundings and expectations, to survive to operate and achieve their goals. In order the state hospitals to be successful and achieve their goals at this process of change, they need workers who adopt and internalize their own goals and have high levels of organizational commitment. The aim of this research is to shine light upon the facilitative role of worker commitment and making the authorities acknowledge the necessity of the positive results obtained by organizational commitment.Keywords
Change, Organization, Commitment.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri