Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BELGESELLERİN ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ DERSİNE YÖNELİK İLGİ VE AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF DOCUMENTARIES ON THE INTEREST IN MODERN WORLD HISTORY CLASSES AND ACADEMIC SUCCESS )

Yazar : İhsan ÜNLÜ  ; Alper KAŞKAYA & Sena COŞGUN KANDAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 8
Sayfa : 477-487
598    412


Özet

Bu araştırma, belgesellerin Çağdaş Dünya Tarihi dersine yönelik ilgi ve akademik başarıya etkini araştırmaktadır. Araştırmada öntest-sontest kontrol-deney gruplu deneysel desen ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Deneysel süreç Sosyal Bilgiler Öğretmen adayları ile birlikte Çağdaş Dünya Tarihi dersinde yürütülmüştür. Uygun örnekleme yöntemi çerçevesinde gruplardan biri kontrol, diğeri ise deney grubu olarak atanmıştır.  Uygulama öncesinde ve sonrasında ders ilgi ölçeği ve akademik başarı testi öğretmen adayları tarafından doldurulmuştur. Araştırma süreci sonunda elde edilen veriler SPSS ve Nvivo11 programları ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda belgesel filmlerin kullanıldığı deney grubunun, derse yönelik ilgi ve akademik başarılarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretim sürecinde belgesel filmleri kullanmanın avantaj ve dezavantajları olabileceği ise nitel araştırma verilerinden anlaşılmaktadır. Sonuç olarak belgesel filmler, bu araştırma sınırlılıkları dahilinde öğretim sürecine olumlu yönde katkılar sağlamaktadır. Belgesel filmlerin farklı branşlarda ve farklı öğretim yöntem-teknikleriyle kullanıldığı araştırmaların literatüre farklı katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Belgesel, film, tarih, akademik başarı, ilgi.

Abstract

This study, investigates the effects of documentaries on the interest in Modern World History classes and academic success. The Experimental Design with Pretest-Posttest Control-Study Groups and the Quantitative Research Methods were used in the present study. The experimental process was run in Modern World History classes with Social Sciences Teacher Candidates. One of the groups was assigned as the Control Group, and the other one was assigned as the Study Group in the light of the Convenient Sampling Method. The Interest Scale and the Academic Success Test were filled in by the Teacher Candidates before and after the application. The data obtained in the course of the study were analyzed with the SPSS and Nvivo11 programs. As a result of the analyses, it was determined that the Interest and the Academic Success levels of the Study Group in which documentary movies were used were higher at a significant level. It is understood from the quantitative study data that using documentary movies in the educational processes may have advantages as well as several disadvantages. As a conclusion, documentary movies bring positive contributions to educational processes within the limitations of the present study. It has been considered that the research in which documentary movies are used in different branches with different educational methods-techniques will contribute to the literature.Keywords
Documentary, Movie, History, Academic Success, Interest.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri