Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“BAĞLAMA” KONULU TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (1995-2017)
(BİBLİOMETRİC ANALYSIS OF THESİS ON "BAĞLAMA" (1995-2017) )

Yazar : Hamit ÖNAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 2111-2120
251    398


Özet

Bu araştırmanın amacı, 1995-2017 yılları arasında hazırlanmış “Bağlama” konulu yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerini bazı değişkenlere göre incelemektir. Veriler, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Arşivi’nde yapılan tarama sonucunda elde edilmiştir. Araştırmada, ulaşılan 66 tezden, erişim izni olan 50 tez incelenmiştir. Erişilen tezler, doküman incelemesi yoluyla üniversitelere, enstitülere, türlere, yıllara, temalara, yöntemlere, anabilim/anasanat dallarına ve kaynakça durumlarına göre incelenmiştir. Sonuç olarak, yüksek lisansta 40, doktorada 7 ve sanatta yeterlikte 3 tez olduğu belirlenmiştir. Tezler, yirmi üniversitede üç enstitüye bağlı 15 farklı anabilim dalında hazırlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Bağlama, bibliyometrik, lisansüstü tezler, üniversite, enstitü

Abstract

The aim of this research is to examine the master's, doctorate and artistic proficiency thesis prepared on the subject of "Bağlama" between 1995-2017 according to some variables. The data were obtained as a result of the screening conducted in the National Thesis Archive of the Council of Higher Education. In the study, 50 theses with access permission were examined from 66 dissertations. Accessed theses have been examined according to universities, institutes, species, years, themes, methods, main science /mainart branches and references. As a result, it has been determined that there are 40 at graduate, 7 at doctorate and 3 thesis at proficiency in art. Thesis have been prepared in 15 different branches of discipline, affiliated to three institutes, at twenty universities.Keywords
Bağlama, bibliometric, graduate thesis, university, institute

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri