Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YEŞİL KAMPÜS YAKLAŞIMININ UZMAN DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF GREEN CAMPUS APPROACH WITH A SPECIAL EVALUATION METHOD )

Yazar : Banu ÇİÇEK KURDOĞLU  & Nazlı Mine YURDAKUL & Elif BAYRAMOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 2064-2071
242    287


Özet

Sürdürülebilirlik kavramı, geleceği yok etmeden yaşam kalitemizi arttırma ve devam ettirme üzerine yapılan çalışmalar olarak ele alınır. Bu kavram özellikle son günlerde doğal kaynaklarımızın yok olmaya yüz tutma durumuna gelmesiyle daha da popüler hale gelmeye başlamıştır. Elimizde olan sınırlı kaynakları yanlış ve bilinçsiz bir şekilde tüketmeden akılcı ve yerinde kullanarak, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını düşünerek, doğaya yük olmadan yaşayabilmek sürdürülebilirlik kavramının temel ilkesidir. Günümüzde artık sürdürülebilirlik kavramı ele alınarak birçok proje oluşturulmaktadır. Kampüsler ise sürdürülebilir uygulamaların en rahat uygulanabileceği alanlardır. Sürdürülebilir Kampüs; tüm üniversite öğrencilerine, akademik personeline, çalışanlarına ve çevresine sunulan, özen gösterilen, sadece estetik bir anlayış ile değil fonksiyonel açıdan da oldukça verimli olan ve çevresel farkındalık yaratan bir uygulamadır. Günümüzde karşı karşıya kalmak zorunda bırakıldığımız birçok çevresel soruna karşı üniversiteler artık bilinçlenerek kendilerine bu uygulamayı yeni birer misyon olarak kabul etmişlerdir. Bu yaklaşım; yeşil üniversite, yeşil kampüs, eko-kampüs isimleriyle de anılmaktadır. Kampüs Yerleşimi ve Alt Yapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Atık Yönetimi, Su Yönetimi, Çevre Dostu Ulaşım Olanakları ve Sürdürülebilirlik Eğitimi başlıkları altında ele alacağımız bu makale kapsamında K.T.Ü. ana kampüsü olan Kanuni Yerleşkesi irdelenmiştir. Bu yönde orman fakültesi, mimarlık fakültesi ve mühendislik fakültesi öğretim üyeleri ile uzman değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme ve anket uygulamaları ile kampüsün mevcut durumu, olanakları değerlendirilerek öneriler geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir kampüs, yeşil kampüs, KTÜ, Trabzon

Abstract

The concept of sustainability is dealt with as studies on increasing and maintaining our quality of life without destroying the future. This concept has started to become even more popular, especially in the recent days when our natural resources have come to a standstill. It is the basic principle of the concept of sustainability to be able to live without the burden of nature by considering the needs of the future generations by using the limited resources which we have in mind, wisely and without consciously consuming them rationally and in place. Nowadays, many projects are being developed by considering the concept of sustainability. Campuses are the areas where sustainable practices can be implemented most easily. Sustainable Campus; is an application that is presented to all university students, academic staff, employees and the environment, is not only an aesthetic understanding but also highly functional in terms of functionality and creates environmental awareness. In response to many environmental problems that we have had to face today, universities are now becoming conscious and accepting this practice as a new mission. This approach; green university, green campus, eco-campus. Campus Settlement and Infrastructure, Energy and Climate Change, Waste Management, Water Management, Environment Friendly Transportation and Sustainability Education. the main campus, Kanuni Campus, was examined. In this respect, faculty members of the faculty of architecture, faculty of architecture and engineering, and expert evaluation method were used. With the interview and questionnaire applications, the present situation of the campus, the possibilities were evaluated and suggestions were developedKeywords
Sustainable campus, green campus, KTÜ, Trabzon

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri