Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FORMS OF IDENTITY: THE POST-SOVIET DYNAMICS OF CENTRAL ASIA
(KİMLİK FORMLARI: ORTA ASYA'NIN POST-SOVYET DİNAMİĞİ )

Yazar : Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1915-1924
79    52


Özet

Günümüzde Orta Asya bölgesi pek çok Büyük ve potansiyel Büyük Güçlerin yakın ilgisini çekmektedir. Elbette doğal kaynakların rolü çok önemlidir. Orta Asya'nın modern gelişimi büyük oranda çeşitli küresel süreçlerin gidişatı ve yönü ile ilgilidir. Bölgenin bağımsızlığını yeni elde eden devletleri, yeni jeopolitik koşullara ayak uydurabilmek için çok acı veren bir sürece katlanmak zorunda kaldılar. Aynı zamanda Türkî devletlerinin mevcut iç ve dış sorunlarının bir kısmının doğrudan Sovyet öncesi ve Sovyet geçmişiyle ilişkili olduğu da unutulmamalıdır. Bölgenin geleceği tarihi kültürel mirasını kabul etme veya reddetmesi ile yakından alakalıdır. İlk tercih gerçekleşirse birleşik ve kendisi ile bağışık yeni bir gelişim sözkonusu olabilir. İkinci tercih Sovyet sonrası beş ayrı devletin ayrı yollarda devam etmesini öngörecektir.Anahtar Kelimeler
Orta Asya, Türkî Devletler, Kimlik, Sovyet Sonrası Bağımsızlık

Abstract

Contemporary Central Asia attracts the close attention of many Great and Potential Great Powers. The role played by natural resources in this regard is quıte obvious. The modern development of Central Asia is largely concerned with the course and direction of various global processes. The states that have gained independence in the region have had to pursue a difficult path to keep abreast of new geopolitical conditions. However, some of the current internal and external problems of the Turkic states are directly related to the pre-Soviet and Soviet past. The future of the region is closely related to its acceptance or rejection of its historical cultural heritage. If the first choice is agreed to, it may be lead to a new development, a truly united and unique region at ease with itself. The second choice suggests that the five post-Soviet states will continue to go their own separate ways.Keywords
Central Asia, Turkic States, Identity, Post-Soviet Independence, Turkic Union

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri