Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÇALIŞANLARDA ERTELEME DAVRANIŞINA ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH TO DETERMINE THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON PROCRASTINATION OF EMPLOYEES )

Yazar : Gökçen ÖZKAN  & Bünyamin AKDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 8
Sayfa : 387-402
623    712


Özet

Örgütsel sinizm, örgütsel performansı tehdit eden ve bununla birlikte örgütsel bağlılık, iş tatmini ve örgüt ile ilişkili daha birçok örgütsel kavramı etkileyen çalışana yönelik bir özel bir tutum şeklidir. Diğer tarafta ise hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanan dünyada, çalışanlarda erteleme davranışlarının yoğun olarak yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu araştırmada, çalışanların örgütsel sinizm düzeylerinin, genel erteleme ve karar vermeyi erteleme davranışlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Malatya, Elazığ ve Bingöl’deki hastanelerde çalışan hemşire vb. sağlık çalışanlarına yönelik araştırma yapılmış ve araştırmaya katılan 393 kişinin görüşleri doğrultusunda araştırma verileri analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, sağlık sektöründe ilgili pozisyonlarda çalışanlarda, örgütsel sinizm düzeyleri yüksek, genel erteleme ve karar vermeyi ertelemenin ortalamaya yakın seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca örgütsel sinizm düzeylerinin genel ve karar vermeyi erteleme davranışlarına pozitif yönde ve düşük düzeyde etki ettiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlara ilişkin çeşitli öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Örgütsel Sinizm, Genel Erteleme, Karar Vermeyi Erteleme

Abstract

Organizational cynicism is a specific attitude of employees towards the organization that threatens organizational performance and affects organizational commitment, job satisfaction and many other organizational concepts. Moreover, in a world of rapid change and transformation, the procrastination at work is experienced intensely in employees. The aim of this research is to determine the effect of organizational cynicism on general and decisional procrastination of employees. In this context, research was conducted to the health workers such as nurses etc. consisted of 393 participants working in the hospitals of Malatya, Elazığ and Bingöl. As a result, it was determined that health workers' levels of organizational cynicism were high and the level of general and decisional procrastination was close to the average. Also, it has been found that organizational cynicism had a positive and small effect on general procrastination and decisional procrastination. Various suggestions on these results were submitted.Keywords
Organizational Cynicism, General Procrastination, Decisional Procrastination

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri