Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIRIM TATAR YIRLARI
(YIR OF CRIMEAN TATARS )

Yazar : Sema KEÇECİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1852-1858
97    66


Özet

Ukrayna bestekarları birliğinin azası İlyas Bahşış ve Edem Nalbandov tarafından derlenmiştir. Bu çalışmanın amacı Kırım Tatarcası için önemli bir eser olan yır kitabının Türkiye Türkçesine aktarımını gerçekleştirip, gramer ve sözlük çalışmasını yaparak tanıtmaktır. Makalede yır kitabında bulunan şiirlerin incelemesi gerçekleştirilmiş, Kırım Tatar halkı ve Kırım Hanlığı ile ilgili çalışmalara ve araştırmalara yer verilmiştir. Geçmişten günümüze kadar süren Kırım Tatarlarının yaşamları, içinde bulunmak zorunda kaldıkları savaşlar ve maddi-manevi kayıplar incelenmiştir. İlyas Bahşış, 23 Mart 1913 tarihinde Akmescit’te doğmuş, 87 yıllık bir hayattan sonra 25 Eylül 2000 tarihinde vefat etmiştir. Edem Nalbandov ise, 1926 yılında Qarasuvbazar şehrinde doğmuş, 72 yıllık bir hayattan sonra 22 Mayıs 1999 tarihinde vefat etmiştir. Kitapta üç yüz elli civarında Kırım Tatar halk yır’ı bulunmaktadır. Konuları ağırlıklı olarak; aşk, doğa, hayvan, yiğitlik gibi konulardan oluşmaktadır. Eser Kırım Tatarcasının bir ağzı olan ‘‘ Ortayolaq ’’ ile yazılmıştır. Şiirlerde Kırım halkına ait birçok özelliği görmek mümkündür.Anahtar Kelimeler
İlyas Bahşış, Edem Nalbandov, Kırım Tatar Yırları, Kırım Tatarcası.

Abstract

Yir of Crimean Tatars is compiled by the members of Ukraine Composer Union İlyas Bahşış and Edem Nalbandov. The aims of this study are translating the book yır, which is an important work for Crimean Tatars into Turkish, spoken in Anatolian territories, and introducing it doing its grammar and word studying. In the article, poems found in the book yır are analyzed and work and research about Crimean Tatar public and Crimean country are mentioned. The lives of Crimean which is leading from past to present and wars that they had to be in them and also financial and emotional damage are examined. İlyas Bahşış was born in Akmescit, Crimea on the 23th of March, 1913 and he died on the 25th of September, 2000 after he lived eighty-seven years. On the other hand, Edem Nalbandov was born in the city Qarasuvbazar in 1926 and he died on the 22nd of May, 1999 after he lived seventy-two years. There are almost three hundred fifty yır of Crimean Tatar public in the book. Their topics are mainly love, nature, animal and bravery. The work is written by using one of the dialects of Crimean Tatar ‘‘Ortayolaq’’. It ıs possible to realize specialty of Crimean public in the poems.Keywords
İlyas Bahşış, Edem Nalbandov, Kırım Tatar Yırları, Crimean Tatar.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri