Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AÇIK MEKÂN NİŞLERİ
(OUTDOOR SPACE NICHES )

Yazar : Elif Merve ALPAK  & Tuğba DÜZENLİ & Sema MUMCU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1845-1851
114    72


Özet

Kentsel mekânlar düz, tekdüze giden bir yapıya sahip olmaktansa, kendi içlerinde farklı etkinliklerin yapılabildiği birbirinden farklı küçük alt mekânlara bölündüklerinde, bulundukları mekânı daha anlamlı kılarlar. Kentsel niş kavramı bu doğrultuda önem kazanmaktadır. Büyük açık mekanların, kendinden küçük alt mekanlara bölünmesi ile, ister aynı kullanıcıların ister farklı kullanıcıların zamanla alışkanlıklar ile orayı sürekli aynı etkinlikleri yapmak için kullanılması ile kentsel nişler oluşur. Bu çalışma kapsamında, açık mekân olarak caddelerin nasıl kentsel nişlere dönüştüğü irdelenerek, bunun yaşayan-canlı mekânların yaratılması ile arasındaki ilişkinin ortaya koyulması hedeflenmiştir. Yapılan literatür taraması ile, bir mekanın niş olması için öncelikli olarak oranın boşluk, oyuk, çıkıntı, duvar gibi fiziksel özellikleri barındırması gerektiği ve bu özellikler sayesinde insanların oraları kullanmayı alışkanlık haline getirdikleri, oraya karşı bir çevresel biliş oluşturarak kentsel nişleri oluşturdukları belirlenmiştir. Sonuçta, açık mekânlarda oluşan nişler sayesinde, insanların oralarda daha uzun zaman geçirdiği, durduğu, oyalandığı, birbirleriyle sohbet etme, izleme, dinleme, seyretme gibi hem pasif hem de sosyal iletişimlere girdikleri ve böylelikle geçilip gidilen bir yer olmaktan çıkıp canlı-yaşayan yerler olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Niş, Kentsel Niş, Yaşayan-Canlı Yerler, Sosyal Etkinlik

Abstract

Urban spaces have a flat, monotonous structure, making their space more meaningful when they are divided into different small sub-spaces where different activities can be performed within themselves. The concept of urban niche gains importance in this direction. Urban niches are formed by the division of large open spaces into small subspaces, either by the same users or by the habit of different users over time, which are constantly used to perform the same activities. In this study, it is aimed to reveal the relation between the open spaces and the creation of living-living spaces by examining how the streets are transformed into urban niches. By literature survey, it has been determined that, for a place to become a niche, the ratio should primarily contain physical features such as voids, hollows, protrusions and walls, and through these properties, people make habit of using it and create urban niches by creating an environmental cognition there. As a result, the niches formed in open spaces determine that people are engaged in passive and social communication such as a longer time spent, stopped, chatted, chatted, watched, listened to and watched, and thus live.Keywords
Niche, Urban Niche, Living Places, Social Activity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri