Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ISINMA ÖNCESİ YAPILAN LOKAL SPOR MASAJININ FUTBOLCULARDA BAZI PERFORMANS DEĞERLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(Analyzıng the effect of local sport massage applıed before warm-up to some performance alues of football players )

Yazar : Hasan ABANOZ  & Malik BEYLEROĞLU & Gülşah ŞAHİN & Nuri Muhammet ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1774-1779
227    138


Özet

Bu çalışmada, antrenman veya müsabaka ısınması öncesi yapılan spor masajının futbolcularda bazı performans değerlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Futbol Uzmanlık dalında eğitim gören ve aktif olarak amatör kulüplerde futbol oynayan, gönüllü toplam 10 erkek öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin ilk olarak, ısınma öncesi masaj yapılmadan Kalp atım hızı (KAH), sistolik ve diastolik basınç, dikey sıçrama, esneklik ve 10x5m. Mekik koşu testi değerleri alınmıştır. Aynı gün içerisinde katılımcılara ısınma öncesi masaj yapılarak bu değerleri alınıp masajsız değerleri ile karşılaştırılmıştır. Katılımcıların test sonuçlarındaki değerlerinin istatistiksel analizi SPSS 15,0 sürümü kullanılarak yapılmıştır. Futbolcuların masaj yapılmadan alınan değerleri ile masaj yapıldıktan sonraki değerleri Wilcoxon testi ile karşılaştırılarak (p< 0.05) değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Katılımcıların fiziksel ölçümlerinin ortalaması; 22.90 ± 2.33 yıl yaş, 172,80 ± 6.16 cm boy uzunluğu, 69.29 ± 5.59 kg vücut ağırlığı ve 22.87 ± 1.86 BKİ şeklindedir. Katılımcıların masajlı ve masajsız fiziksel performans değerlerin karşılaştırıldığı analiz sonucunda; Dikey sıçrama ve esneklik değerlerinde anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, futbolcularda antrenman veya müsabaka ısınmasından önce yapılan lokal spor masajı, dikey sıçramayı negatif yönde etkilerken, esnekliği pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Masajın fizyolojik değerlere olan etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Konu ile ilgili benzer çalışmaların sayıca artırılarak daha fazla katılımcılar üzerinde çalışılması ile masajın etkilerinin daha da belirginleşeceği öngörülmektedir. *Bu çalışma, ERPA International Congresses on Education 2015 özet bildiri olarak sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Futbol, Isınma, Masaj, Performans

Abstract

Analyzıng the effect of local sport massage applıed before warm-up to some performance alues of football players Abstract Purpose: This study aims to provide an examination of the effects of sport massage before training or competition warm-up regarding to some performance values in football players. Target group: The target group of the study is consisted of 10 volunteered male students who are currently studying in Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Physical Education and Sports Coaching Education Department. They are majored on Football and play football actively in amateur clubs. Firstly, without applying the warm-up massage, the values of pulse rate, systolic, dialostic pressure, vertical jumping, flexibility and 10x5m. Shuttle Run values of the participants are recorded. During the same day, the same values of the students were taken after application of warm-up massage and both data is compared with first values. Statistical analysis of test result values of participators was done by using SPSS 15,0 version. Comparative values of the football players with or without massage with Wilcoxon test (p<0.05) value was found as significant. Results: The mean of physical measurements of participators are; 22.90 ± 2.33 years age, 172,80 ± 6.16 cm tall stature, 69.29 ± 5.59 kg body weight, and 22.87 ± 1.86 body mass index (BMI). In the result of the analysis, the comparation of the participators’ first and latter application, a significant difference is seen between vertical jumping and flexibility values. Conlusion: It is observed that local sport massage application to the football players before training or competition, warm-up affects vertical jumping in negative way meanwhile effecting the flexibility in positively. The effect of the massage to the physiological values are not found statistically significant. It is envisaged that effect of massage will become more evident with the increase in the the number of similar works with more participators.Keywords
Football, Warm-up, Massage, Performance.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri