Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL MEDYA VE AKADEMİK BAŞARI: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(SOCIAL MEDIA AND ACADEMIC SUCCESS: A FIELD SURVEY ON INONU UNIVERSITY STUDENTS )

Yazar : Meral ÇALIŞ DUMAN  & Mustafa AKSOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1624-1638
180    118


Özet

Günümüz teknoloji çağının önemli getirilerinden birisi olan sosyal medya tüm dünyada yoğun bir şekilde kullanılmaktadır ve bu kullanımın çoğunu genç nüfus oluşturmaktadır. Hayatımızın her alanında etkileri hissedilen sosyal medyanın özellikle eğitim amaçlı kullanımı ve genç nüfusun eğitimi üzerindeki rolü önemli bir merak konusu oluşturmaktadır. Bu araştırma da bu merak duygusuna bağlı olarak yapılmıştır. Nitekim, bu araştırmanın amacı hedef kitle olarak seçilen üniversite öğrencilerinin akademik başarıları üzerinde sosyal medya rolünü ortaya koymaktır. Bu kapsamda İnönü Üniversitesi lisans öğrencileri üzerinde anket uygulaması ile veri toplanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, eğitim amaçlı olarak sosyal medya ve sosyal medya araçlarının kullanımının derslerde ve ders sonrası çalışmalarda eğlenerek öğrenmeyi sağladığı, grup kurma ve kaynak paylaşımları ile toplulukçu öğrenme hissini arttırdığı, hoca- öğrenci ilişkilerini güçlendirdiği, iletişim yeteneklerini arttırdığı ve çok yönlü düşünme becerisini kazandırarak akademik başarı üzerinde pozitif etkilerinin olduğu gözlemlenmiştirAnahtar Kelimeler
Sosyal medya, Akademik Başarı, Üniversite Öğrencileri ve İnönü Üniversitesi

Abstract

Social media, one of the most important achievements of today's technology age, is being used extensively all over the world and the majority of this use is the young population. Especially for educational purposes and the role of social media on the education of the young population, the effects of which are felt in all areas of our life constitute an important curiosity. This research has been done due to this curiosity. The aim of this research is to reveal the social media role on the academic achievement of selected university students as the target audience. For this purpose, a questionnaire was applied to undergraduate students of Inönü University. As a result of the evaluations, it was found out that the use of social media and social media tools for educational purposes allows students to learn by having fun in lessons and after-hours activities, to increase group-building and resource sharing and collectivist learning, to strengthen student-student relationships, to enhance communication skills, positive effects on achievement were observed.Keywords
Social Media, Academic Success, University Students and Inonu University

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri