Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİ EDEN FİNANSAL VARLIKLARIN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF EFFECTING FINANCIAL ASSETS ON TOURISM SECTORS )

Yazar : Hakan ALTIN  & Cemil SÜSLÜ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1803-1811
240    138


Özet

Literatürde, hisse senedi fiyatları ile finansal varlıklar arasındaki ilişkiyi araştırma konusu yapan pek çok çalışma yapılmıştır. Örneğin; Bodie (1976), Nelson (1976), Fama ve Schwert (1977), Fama (1981), Grossman (1981), Urich ve Watchel (1981), Geske ve Roll (1983), Gultekin (1983), Kaul (1987), Chen (1989), Thorbecke (1997), Park ve Ratti (2000) ve Altın ve Şahin (2011). Buna karşın literatürde, turizm endeksi ile finansal vasrlıklar arasındaki ilişkiyi incelemiş olan çalışma sayısının azlığı dikkat çekicidir. Bu nedenle, çalışmanın amacı, turizm sektörüne etki eden finansal varlıkların olası etkisinin belirlenmesi olarak saptanmıştır. Bu amaçla, Borsa İstanbul’da işlem gören XTRZM endeksi ile bu endeksi etkilediği düşünülen BRENT Petrol, EURO, USD, TAHVIL, Altın / Dolar Paritesi ve Gümüş / Dolar Paritesi açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. İncelemeye konu olan dönem 03.01.2005 ve 31.12.2015 yılları arasıdır. 10 yıllık bir sürenin incelendiği çalışmada günlük veriler kullanılmıştır. Regresyon analizine sonuçlarına göre, petrol fiyatları ile turizm endeksi gelirleri arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Euro döviz kuru ile turizm endeksi arasında negatif yönlü bir ilişki var iken dolar döviz kuru ile pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tahvil ile turizm endeksi geliri arasında ters yönlü bir ilişki edilmiştir. Son olarak da, altın dolar ve gümüş dolar pariteleri ile turizm endeksi getirileri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Hisse senedi getirileri, finansal varlıklar, eş bütünleşme analizi.

Abstract

In the literature, a number of studies have been conducted on the relationship between stock prices and financial assets. For example; Bodie (1976), Nelson (1976), Fama ve Schwert (1977), Fama (1981), Grossman (1981), Urich ve Watchel (1981), Geske ve Roll (1983), Gultekin (1983), Kaul (1987), Chen (1989), Thorbecke (1997), Park ve Ratti (2000) ve Altın ve Şahin (2011). However, in the literature, there are small numbers of studies that investigate the relationship between financial assets and Tourism Index. Therefore, the main purpose of this study is to analyze the impact of financial assets on Tourism index’s stock returns. For this purpose; BRENT oil, EURO, USD, BONDS, GOLD/Dollar and SİLVER /Dollar parity were used as explanatory variables which were thought to affect the index (XTRZM) traded in the Istanbul stock exchange. The study covers the period between 03.01.2005 and 31.12.2015. Daily data were used in the study which examined a 10 year period. The study found that the financial variables comprising BRENT oil, EURO, USD, BONDS, GOLD/USD and SİLVER/USD parity are co-integrated on the long run with XTRZM. As a result of regression analysis, there are negative relationship between BRENT oil, EURO, BONDS and XTRZM. And, there are statistically significant and positive relationship between USD, GOLD/ USD, SİLVER/USD parities and XTRZM.Keywords
Stock returns, financial assets, cointegration analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri