Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN MİZAHİ UNSURLARIN İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION OF HUMOR IN CHILDREN’S PICTURE BOOKS )

Yazar : Şengül PALA  & Mübeccel GÖNEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1784-1802
88    70


Özet

Bu çalışma, Türkiye’de yayınlanan yerli ve yabancı resimli çocuk kitaplarında yer alan mizahi unsurları; bu unsurların görsel, sözel ve durumsal mizah açısından dağılımını ve okul öncesi dönem çocuklarının mizah gelişimine uygunluğu açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubu çocuk edebiyatı alanında çalışmaları bulunan akademisyen, yazar ve çizerlerden oluşan dört alan uzmanının görüşü alınarak belirlenmiş, 2003-2015 yılları arasında Türkçe yayınlanmış 54 adet mizah içerikli Türkçe ve Türkçe’ye çevrilmiş resimli çocuk kitabından oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Johnson (2010) tarafından geliştirilip, araştırmacı tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Resimli Çocuk Kitaplarında Yer alan Mizahi Unsurları İnceleme Formu” kullanılmıştır. Bu form resimli çocuk kitaplarında var olan mizahi unsurları görsel mizah, sözel mizah ve durumsal mizah olmak üzere üç açıdan incelemeye fırsat veren 45 unsurdan oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda, incelen resimli çocuk kitaplarının genel anlamda okul öncesi dönem çocuklarının mizah gelişimine uygun olan mizahi unsurlara yer verildiği görülmekle beraber, az sayıda da olsa daha büyük yaş grubundaki çocukların mizah gelişime uygun olan mizahi unsurlara da rastlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Resimli Çocuk Kitapları, Mizah, Çocukta Mizah Gelişimi

Abstract

This study also aims if or these books are appropriate for preschool children’s humor development In this study, humor forms are examined in terms of visual, verbal and circumstantial. As a measurement tool, a form which is developed by Johnson (2010) and adopted to Turkish by researcher was used. This form consists of 45 criteries and it allows to see visual, verbal and circumstantial forms of humor in picture books are used. As a sample, 54 child Picture books are used after taken by experts in child literature and child development. Some of the books in the sample are written Turkish and the others are transleted from English. As a result of the study it was found that examined picture books are appropriate to preschool children’s humor development. In addition to this, there are some humorous forms which are relevant for younger or older children’s form of humor.Keywords
Children’s Picture Books., Humor, Humor Development in Children

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri