Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NORMATİF BİR GÜÇ OLARAK AVRUPA BİRLİĞİ
(EUROPEAN UNION AS A NORMATIVE POWER )

Yazar : Ayşegül GÖKALP KUTLU  & Zeynep SIVAR YENİCELER  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1605-1610
131    86


Özet

Varlığını uzun yıllar boyunca sürdüren ve temelleri oldukça derinlerde aranması gereken Avrupa Birliği, dünyadaki en önemli bütünleşme projesidir. Birliği diğer tüm projelerden ayıran şahsına münhasır konumu, bahsi geçen bütünleşme projesini bilimsel araştırmalara en çok konu olan başlıklardan bir tanesi haline getirmiştir. Avrupa Birliği, sergilediği çeşitli eylemler ve gerçekleştirdiği söylemlerle dünya siyasetinde etkin bir güçtür ve konuya ilişkin en fazla tartışılan kalemlerden bir tanesini Birliğin nasıl bir güç olduğu hususu oluşturmaktadır. Bu çalışma, sivil, askeri ya da normatif bir güç olarak görülen ve konuyla ilgili tartışmalara sık sık konu olan Avrupa Birliği’ni normatif bir güç olarak inceleyecektir. Çalışmada Ian Manners’ın 1990’lı yıllarda ortaya atmış olduğu görüş ışığında, Normatif güç kavramı, Avrupa Birliği’nin normatif temelleri ve bu normatif güç olma yahut sahip olduğu bu gücü devam ettirme amacıyla kullandığı ve kullanmakta olduğu araçlara yer verilmiştir. Buna ek olarak çalışmada, normatif bir güç olarak anılan Avrupa Birliği’nin sahip olduğu bu sıfatın Birliğin bugünkü durum ve eylemlerine ne oranda uyum sağladığı ve Birliğin bir normatif güç olarak görülüp görülemeyeceği de incelenecektir.Anahtar Kelimeler
Avrupa Birliği, normatif güç, Ian Manners

Abstract

The European Union, whose existence has lasted for many years and whose foundations must be searched for deeply, is the most important integration project in the world. The unique position of the European Union, which distinguishes itself from all other projects, has made the integration project one of the most titles of scientific research. The European Union is an active force in world politics with various actions and rhetoric that it exhibits, and it is one of the most controversial items on the subject as to how the European Union is a force. This study will examine the European Union, which is seen as a civil, military, or normative force, a frequent subject of debate on the issue, as a normative force. In the light of the opinion that Ian Manners had been put forward in the 1990s in the light of the work, the concept of normative power, the normative foundations of the European Union, and the tools that it uses and uses to maintain this power, whether it is normative power or possess it. In addition, it will be examined whether this title of the European Union, referred to as a normative power, adapts itself to the present situation and actions of the Union and whether the Union can be regarded as a normative force.Keywords
European Union, normative power, Ian Manners

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri