Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE MEDENİ DURUMUN KADIN İSTİHDAMINA ETKİSİ
(EFFECT OF MARITAL STATUS OF WOMEN EMPLOYED IN TURKEY )

Yazar : Cennet Arman ZENGİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1659-1670
486    320


Özet

Ülkelerin ekonomileri açısından, işgücüne katılma oranları önemli bir makro ekonomik göstergedir. İşgücüne katılım oranı, ülkelerin gelişmiş düzeyine bakmaksızın sürekli olarak artırılmak istenen önemli bir ekonomik göstergedir. Ancak işgücüne katılım oranı pek çok ekonomik faktörden, ülkelerin ekonomik ve istihdam edilme şekillerine göre, nüfusun cinsiyetine göre farklılık göstermektedir. İşgücüne katılımın aktifliği sürdürülebilir kalkınma için önemlidir. Ülkemizde kadın ve erkeklerin istihdam edilme şekilleri ve kadınların ve erkeklerin işgücüne katılma oranları oldukça farklıdır. Çalışmada kadınların işgücüne katılımının belirleyicileri anlatılmış daha sonra bu belirleyicilerden, medeni durumun kadınların işgücüne katılımına etkisi ekonometrik analizle ortaya çıkarılmaya çalışmıştır.Anahtar Kelimeler
Kadın İstihdamı, İşgücüne Katılım Oranı, Kadın İstihdamının Belirleyicileri, Medeni Durum

Abstract

With regards to countries's economies, the rate of labour force participation is one of the important indication in macroeconomy. Labour force participation rate is always wanted to grow without looking the level of countries's development and it is significant as mentioned before. However labour force participation rate differs from lots of ecomomic factors in terms of countries's economies,the way of employment in countries and gender of countries's populations. Maintaining labour force participation active is substantial for sustainable development. In Turkey, the way of employment for women and men and the rate of labour force participation for women and men are quite different. In this study, first, determinant factors in labour force participation for women and then marital status ,which is one of the determinat factor, and its effect are studied with econometric analysis for women who participate labour foRCE.Keywords
Female Employment, Labor Force Participation Rate, Female Employment Determinants, Marital Status

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri