Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİTLİS İLİNİN TURİZM TALEP YAPISI İLE TURİZMDEKİ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF TOURISM DEMAND STRUCTURE OF BITLIS AND ITS ADVANTAGESAND DISADVANTAGES IN TOURISM )

Yazar : Cengizhan BARUT  & Haci GÜRKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1316-1321
162    100


Özet

Bu çalışmanın amacı: Bitlis İli’nin ekonomik kalkınmasına yönelik olarak, turizm talep yapısının belirlenmesi, sektör yatırımcıları, yerel ve kamu yönetimlerine yönelik farkındalık oluşturulmasıdır. Öncelikle litaretür taraması yapılarak, turizm talep yapısının kavramsal çerçevesi çizilmiş, son beş yılın istatistikî verileri derlenerek ilin turizm talep yapısı tespit edilmiştir. Son olarakta Bitlis İli’nin turizmdeki avantaj ve dezavantajları belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Bitlis, Talep Yapısı, Turizm Talep Yapısı

Abstract

The aim of this study is to identify tourism demand structure of Bitlis intended for economic development and to create awareness for sector investments, local and public goverments. First of all; a literature review and has been made and formed conceptual framework of tourism demand structure, then we have confirmed the tourism demand structure of the city by codifying the statistical information of the last five years and finally; we have determined the advantages and disadvantages of Bitlis city for tourism sector.Keywords
Bitlis, Demand Structure, Tourism Demand Structure

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri