Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REKABET VE TÜRK TİCARET KANUNU'NDA HAKSIZ REKABET
(COMPETITION AND UNFAIR COMPETITION IN THE TURKISH COMMERCIAL CODE )

Yazar : Muhammed BAKAN  & İnci F. DOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1409-1425
254    238


Özet

Rekabetin gittikçe arttığı iş dünyasında firmalar arasında kalite, fiyat, pazarlama gibi hususlarda rekabetin olması kıt kaynakların daha etkili kullanımı ve müşterinin memnuniyeti açısından gerekli bir durumdur. Modern ekonomik sistemlerin temelinde de rekabet olgusu bulunmaktadır. Ancak, rekabetin firmalar arasında ahlak, meslek ve hukuk kurallarına uygun olarak yapılması zorunludur. Firmalar zaman zaman yanıltıcı ve dürüstlük kurallarına aykırı eylemlerle haksız rekabet fiili işleyebilmektedirler. Rakip firmaların ürünlerine ilişkin kasden veya haksız yere yanlış bilgiler vermek, sahip olmadığı ehliyet ve şahadetnamelere sahipmiş gibi duyurmak, piyasada bilinen, tanınan bir ürünün markasını taklit ederek kolay ve haksız kazanç sağlamaya çalışmak gibi "haksız rekabet" durumlarının ortaya çıktığı görülmektedir. Haksız rekabeti engellemek için hemen hemen bütün ülkelerde rekabet ortamını sağlayıcı ve koruyucu hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde Borçlar Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda rekabet ve haksız rekabete ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu makalede, rekabet kavramı açıklandıktan sonra haksız rekabet kavramı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ele alınmakta ve haksız rekabet halleri gerekçeleriyle birlikte incelenmektedir.Anahtar Kelimeler
Rekabet, Hukuk, Gerekçe, Haksız Rekabet

Abstract

In today's business world, competition is becoming more and more necessary among firms regarding quality, price and marketing in terms of more efficient use of scarce resources and satisfaction of the customers. Competition is at the core of modern economic systems. However, it is necessary to compete in accordance with the ethics, professional and legal rules among the companies. It is seen that unfair competition occurs by applying "unfair competition" situations such as giving false information about unfairly wrong information about competitors' products, announcing that they have possession of license and trademarks and trying to provide easy and unjust profit by imitating a well-known product brand known in the market. In almost all countries to prevent unfair competition, competition measures and protective legal arrangements have been made. In our country, the Law of Obligations and the Turkish Commercial Code contain provisions on competition and unfair competition. In this article, after explaining the term of competition, the concept of unfair competition is considered within the framework of the Turkish Commercial Code and examined together with the grounds of unfair competition.Keywords
Competition, Law, Reason, Unfair Competition

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri