Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEKSTİL TASARIMINDA DOĞADAN İLHAM ALMA (BİYOMİMETİK UYGULAMALAR)
(INSPIRATION FROM NATURE IN TEXTILE DESIGN (BIOMIMETIC APPLICATIONS) )

Yazar : Mustafa Oğuz GÖK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1270-1278
229    206


Özet

Giyinme, ilk çağlardan bugüne kadar önemli bir gereksinim olarak insanlık tarihinde yerini korumuştur. Giyinme deyince akla ilk gelen terim tekstildir. İnsanların tekstil ürünlerinden beklentileri her geçen gün artmaktadır. Tekstil ürünlerinin sadece örtünme ve korunma amaçlı değil, bu özelliklerin yanında estetik ve fonksiyonel özellikler göstermesi de beklenmektedir. Tüm bu özellikleri gösterirken de doğallığını koruyabilmesi ve kullanışlılığının da rahat olabilmesi tekstil ürünlerinden istenen özelliklerin başında gelmektedir. Tasarımcılar da bu beklentileri göz önünde bulundurarak farklı arayışlar içerisine girmişlerdir. Tüm bu özellikleri sağlayan en önemli ilham kaynağı ise her zaman olduğu gibi doğadır. Doğada canlılar yaşamlarını sürdürmek ve hayatta kalabilmek için çeşitli adaptasyon yöntemleri geliştirmişlerdir. Tasarımcılar ise doğanın yöntemlerini gözlemleyerek ve araştırarak öğrenmeye çalışmaktadırlar ve öğrendikleri bu yöntemleri kendi alanlarına uygulayarak insanların gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmada biyomimetik tasarımlar araştırılmış, tekstil alanında uygulama yöntemleri incelenmiş ve yenilikçi tasarımlar hakkında bilgiler verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Tasarım, Biyomimetik, Doğa, Taklit.

Abstract

Dressing has maintained its place in human history as an important necessity from the first ages to today. The first term that comes to mind when dressing is textured. Significant changes are observed in textile as well as in all sectors in the developing and changing world. People's expectation of textile products is increasing day by day. Textile products are not only intended for covering and protection but also aesthetic and functional properties. While showing all these features, it is also one of the most desired features of textile products to be able to protect its naturalness and to be easy to use. The designers have also been looking for different ways by considering these expectations. The most important inspiration that provides all these features is the nature as always. Living things have developed various adaptation methods in order to survive and survive in the wild. Designers are trying to learn by observing and researching the methods of nature and they try to meet people's needs by applying these methods to their own fields. In this study, biomimetic designs were researched, applied methods in textile field examined and informed about innovative designs.Keywords
Design, Biomimetics, Nature, Inspired.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri