Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİR SORUN: YAŞLI AYRIMCILIĞI
(A SOCIAL PROBLEM: ELDERLY DISCRIMINATION )

Yazar : Nedret Tekin KAYA  & Özlem ÖRSAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1350-1355
176    166


Özet

Sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin artması, erken tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanması, sağlığı koruyucu ve geliştirici önlemlerin artması, sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi gibi faktörlerin etkisiyle ülkemizde ve dünyada, yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Yaşlı nüfusun artması, sağlık, ekonomik ve sosyal alanda sorunları da beraberinde getirmektedir. Yaşlılık ile ilgili bu sorunların artması, yaşlılara yönelik yaşlı ayrımcılığı kavramını ortaya çıkarmıştır . Bir çok gelişmiş ülkede, yaşlılık konusunda çalışan sosyal politika analistleri, yaşlılık döneminin, bağımlılık dönemi olduğunu düşünmekte, yaşlıları bağımlı, sosyal özerklikten yoksun, dışlanmış ve üretici bir dünya için yük olarak tanımlamaktadırlar. Yaşlı ayrımcılığı, ırk ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı gibi önemlidir. Cinsiyet veya ırk ayrımcılığı belli bir cinsiyete veya ırka yapılan ayrımcılık olmasına rağmen, yaşlı ayrımcılığı cinsiyet veya ırk ayrımı yapılmaksızın yaşlı olan tüm bireyler için geçerli olan bir ayrımcılıktır.Bu nedenle, yaşlı ayrımcılığı, en yaygın görülen ayrımcılık olup sosyal bir sorun olarak düşünülmektedir. Bu çalışmada toplumsal bir sorun olan yaşlı ayrımcılığına dikkat çekmek amaçlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Yaşlanma , yaşlı ayrımcılığı , sosyal sorunlar

Abstract

The proportion of the elderly population in our country and in the world is increasing due to factors such as increasing scientific and technological developments in health field, application of early diagnosis and treatment methods, increase of health protective and development methods,perception of healthy lifestyle. The increase of the elderly population also brings health, economic and social problems. The increase in these problems related to aging has revealed the concept of old discrimination. In many developed countries, social policy analysts working on ageing think of ageing as a period of dependence, as elderly people dependent, as excluded, as burden for a productive world devoid of social self-determination. Old discrimination is an important discrimination, such as racial discrimination and gender discrimination. Gender or racial discrimination is discrimination on the basis of a certain sex or race, whereas discrimination on the aged is discrimination on all aged persons without gender or race discrimination. For this reason, elderly discrimination is the most common discrimination and is considered a social problem. In this study, it was aimed to draw attention to the elderly discrimination which is a social problem.Keywords
Aging , elderly discrimination , social problems

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri