Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALİ AHMED BÂKESÎR’İN ROMANLARINDAKİ KADIN KARAKTERLERİN ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE CHARACTERS OF WOMEN IN THE NOVELS OF ALI AHMED BAKTHIR )

Yazar : Ethem DEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1832-1844
112    76


Özet

Sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda pek çok kısıtlamayla karşılaşan Arap kadını, yoğun mücadeleler sonucunda söz konusu engelleri aştığı ve çeşitli alanlarda kendini daha fazla ifade ettiği görülmüştür. Toplumsal alanlarda etkinliğini artıran Arap kadını; en büyük sükseyi kültürel alanda gerçekleştirmiş, isminin edebi bir esere verilmesinin sakıncalı olduğu bir süreçten edebiyat ve sanat dallarının aranan yüzü haline gelmiştir. İşaret edildiği üzere edebiyatın pek çok alanında varlığını hissettiren Arap kadını, XIX. yüzyılda Batı edebiyatından Arap edebiyatına geçen roman sanat dalında da oldukça aktif bir rol üstlenmiş ve kişisel rengi ile ona damgasını vurmuştur. İnsanlığın bir diğer yarısı olan kadının sahip olduğu duygusal zenginliği, karakter çeşitliliği ve hassas yapısı sebebiyle roman çalışmalarında kendisine büyük önem atfedenlerden birisi de Ali Ahmed Bâkesîr olduğu görülmüştür. Söz konusu çalışmaların bazılarında kendisine başkahraman bazılarında da figüran rolünü veren Bâkesîr, Arap kadının gerçeğine ve toplumsal hayatta canlandırdığı olumlu ve olumsuz pek çok karakterine değinmiştir.Anahtar Kelimeler
Ali Ahmed Bâkesîr, Roman Karakteri, Kadın.

Abstract

The Arab woman, who faced many restrictions in social, political and cultural spheres, has been shown to be more involved in various areas and more intensified by the intense struggles. The Arab woman, who increased her activity in social areas; it has become the sought after face of literature and arts from a process where the greatest upswing has been realized in the cultural arena, where it is unfavorable to give the name to a literary genre. As noted, the Arab woman who felt her presence in many areas of literature, XIX. He also played a very active role in the field of novel art that passed from Western literature to Arabic literature in the 20th century and struck him with his personal color. It is seen that Ali Ahmad Bashkir was one of the people who had a great importance to her work in the novels due to the emotional richness, character diversity and delicate structure possessed by the woman who is another half of mankind. Bâkesîr, who, in some of his studies, has played an extra role in some of the other heroes, has touched on the positive and negative characteristics.Keywords
Ali Ahmed Bâkesîr, Novel Characters, Female.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri