Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(A EVALUATION ON 2008 GLOBAL ECONOMIC CRISIS )

Yazar : Celal KIZILDERE    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1244-1248
329    203


Özet

2007 yılının ikinci yarısında başlayıp, 2008 yılında ivme kazanan ve 2009’un başlarında şiddetinin azalmaya başladığı ancak günümüzde de devam ettiği küresel finansal kriz, 1929 dünya ekonomik krizinden sonra yaşanan en büyük finansal kriz olarak görülmektedir. Piyasalardaki finansal açıklara bağlı olarak ortaya çıkan kriz aynı zamanda, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) da söz konusu krizlere çözüm bulma noktasındaki etkinliğini tartışmaya açmıştır. Yapılan eleştiriler sonucunda IMF, kendi içinde 2009’lu yıllarda birtakım değişiklikler yapmaya çalışmıştır. Bu bağlamda çalışmada, önce kriz hakkında teorik bilgi verilmiş, daha sonra ise IMF’nin başlattığı reform çalışmaları değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Küresel Kriz, Kriz, IMF

Abstract

The global financial crisis, which began in the second half of 2007, gained momentum in 2008, and whose violence began to decline in early 2009, but continues today, is seen as the biggest financial crisis after the world economic crisis of 1929. At the same time, the crisis that emerged due to the financial deficits in the markets has opened the International Monetary Fund (IMF) to discuss the effectiveness of the solution to the crisis. As a result of the criticisms made, the IMF has begun reform studies since 2009 in itself. In this context, theoretical information about the crisis was given first, then the IMF reform initiatives were evaluated.Keywords
Global Crisis, Crisis, IMF

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri