Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EKSENİNDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AT AXIS CONTEMPORARY MANAGEMENT APPROACHES )

Yazar : Nusret GÖKSU  & Ömer İhsan YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1639-1650
91    55


Özet

Bilginin en büyük güç olduğu kıyasıya rekabet ortamında işletmeler yaşamlarını sürdürebilmek için ayırt edici yönlerini ortaya koymak zorundadırlar. Bu zorunluluk işletmeleri, yaptıkları bir dizi faaliyette çağdaş yönetim faaliyetlerini kullanmaya teşvik etmektedir. İşletmeler rekabet ortamında tutunabilmek için uzmanlık alanlarını belirlemek ve en iyi oldukları iş üzerine odaklanmak durumundadırlar. Bunun için işletmelerin temel yeteneklerini belirleyip, en iyi oldukları alan veya alanların dışında kalan işlerinde dış kaynak kullanımı yoluyla, yine o işleri en iyi yapan işletmelerde destek almalıdırlar. Çalışmamızda işletmelerin tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinde, sahip oldukları temel yeteneklerin ve dış kaynak kullanımının ne düzeyde önemli olduğunu tespit etmek amacıyla Hatay ilinde faaliyet gösteren toplamda 51 ulusal ve ulusal arası işletmeden anket yoluyla veriler toplanarak analize tabi tutulmuştur. SPSS paket programı kullanılarak yapılan frekans, güvenirlik ve Freidman Çift Yönlü ANOVA testi sonucunda tedarik zinciri yönetiminde çağdaş yönetim yaklaşımlarından olan temel yetenek ve dış kaynak kullanımının önemi ortaya konmuştur.Anahtar Kelimeler
Tedarik Zinciri Yönetimi, Temel Yetenek, Dış Kaynak Kullanımı

Abstract

Businesses in the fiercely competitive environment, where information is the greatest strength, must set out their distinctive aspects in order to survive. This necessity encourages businesses to use contemporary management activities in a range of activities. Businesses need to identify their areas of expertise and focus on what they are best at in order to stay competitive. To do this, they should identify the basic skills of the enterprises and get support from outsourcing their jobs outside their best field or areas, again doing business that makes them the best. In order to determine the level of importance of the basic capabilities and outsourcing of our operations in supply chain management activities, a total of 51 national and international enterprises operating in Hatay province were collected and analyzed by questionnaire. The frequency, reliability, and Freidman’s ANOVA test using the SPSS packet program revealed the key talent and outsourcing benefits from contemporary management approaches in supply chain management.Keywords
Supply Chain Management, Core Competence, Outsourcing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri