Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PİYASALAR RASYONEL Mİ? ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ VE PİYASA ANOMALİLERİ
(ARE MARKETS RATIONAL? THE EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS AND MARKET ANOMALIES )

Yazar : Hakan BİLİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1362-1374
160    189


Özet

Etkin piyasalar hipotezi (EPH), geleneksel finansın en önemli yapıtaşlarından bir tanesidir. EPH, menkul kıymetler fiyatlarının piyasadaki elde edilebilir tüm bilgiyi yansıtması gerektiğini ileri sürmektedir. Piyasaların etkinliği kavramı yatırımcılar ile ilgili iki argüman ortaya koymaktadır. Öncelikle yatırımcılar rasyonel ve faydalarını maksimize etmeye çalışan kişilerdir. İkinci olarak piyasa katılımcılarının piyasada aşırı kar etmesi mümkün değildir. EPH, otuz yılı aşkın bir süre finans dünyasının hakim modeli olmuştur. Bununla birlikte, 1990’ların sonlarına doğru yapılan çok sayıda çalışmada, hisse fiyatlarındaki aşırı dalgalanma, yatırımcıların aşırı tepkisi, getirilerde gözlemlenen sezonsallık, varlık balonları gibi nedenlerden dolayı piyasaların etkin olmadığı ortaya konulmuştur. Davranışsal finans, sermaye piyasalarındaki söz konusu gelişmeleri, yatırımcı davranışlarına ve piyasa etkinliğine yön veren psikolojik ve duygusal faktörler ile açıklamaya çalışmaktadır.Anahtar Kelimeler
etkin piyasalar, davranışsal finans, anomaliler, bilişsel önyargı

Abstract

The efficient market hypothesis (EMH), is one of the cornerstones of traditional finance. EMH asserts that securities prices should fully reflect all the available information in the market. The concept of efficient market implies two argument related with the investors. Firstly, they are rational and utility maximizer. Secondly, market participants cannot earn excess profit in such a market. More than thirty years, EPH was the dominant model for financial world. However, since late 1990s, many studies have concluded market inefficiency because The EMH fails to explain excess volatility in stock prices, investor overreaction, seasonality in returns, asset bubbles, etc. Behavioral finance attempts to give some explanations to the psychological and emotional factors involved in the stock market and that affect the behavior of investors and the market efficiency.Keywords
efficient market, behavioral finance, market anomalies, cognitive bias

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri