Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI SULTANLARININ KLÂSİK EDEBİYAT SANATÇILARINI YÖNLENDİRME OLGUSU
(THE FACT OF OTTOMAN SULTANS’ DIRECTION ON CLASSICAL LITERATURE ARTISTS )

Yazar : Bilal ELBİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1184-1189
141    100


Özet

Sanat ve saltanat kavramları birbiriyle ilişkili olup tarih boyunca yan yana anılmışlardır. Tarih boyunca hükümdârlar sanatın ve sanatçının hâmîsi olma özelliğiyle bilinmişlerdir. Osmanlı devletinin yüz yıllarca hâkimiyetini devam ettirmesinde en etkili unsurlardan birisi, iyi yöneticilere sahip olmasıdır. Osmanlı padişahlarının her birisi dönemine göre en iyi eğitimden geçmiş olup sanat faaliyetlerine de uzak durmamışlardır. Kültür ve sanat faaliyetlerinin üreticisi dîvân sahibi padişahlar olduğu gibi, icracı olmayıp kültür ve sanata destek olan padişahlar da olmuştur. Padişahların kendilerine sunulan eserleri çeşitli hediyelerle ödüllendirdikleri bilinmekle birlikte bazı padişahların sunulan eserlere çeşitli eleştiriler getirdiği de görülür. Çalışmamızda Osmanlı sultanlarının verdiği hediye ve getirdiği eleştirilerle sanatı yönlendirme olgusu ortaya konulacaktır.Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Câize, Sanat, Patronaj, Osmanlı Sultanları, Hâmîlik.

Abstract

Throughout the history the concepts of art and sultanate are going together. Rulers were known for their support of art and artists. Having good rulers is one of the most important factors in the continuation of Ottoman Empire’s centuries long ruling. All Ottoman sultans got the best education of their time and they were close to Art and Culture too. As well as there were Sultans who were owners of Divans and were creating different Cultural and Artworks, there were also Sultans who supported Art and Culture. It is also known that they were awarding best works and criticized other works. In our work, we want to show how Sultans’ awards and criticism of Art and Culture works gave the direction in Art and Culture.Keywords
Keywords: Reward, Art, Patronage, Ottoman Sultans, Protectorate, Support

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri