Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE KRİZ ÖNCESİ VE KRİZ SONRASI DÖNEMDE İL BAZINDA YAKINSAMA ANALİZİ
(CONVERGENCE ANALYSIS IN TURKEY ON PROVINCIAL BASIS IN TERMS OF PRE-CRISIS AND POST-CRISIS ERA )

Yazar : Semanur SOYYİĞİT    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1279-1287
196    161


Özet

Bölgesel eşitsizliklerin gerek ulusal gerek küresel ölçekte deneyim edildiği günümüzde, iktisadın temel incelemelerinden biri de bu bölgesel farklılıkların tespiti ve çözüm önerileridir. Türkiye’de de gelir dağılımının bölgesel dengesizlikler temeline oturduğu bilinen bir gerçektir. Kalkınma sürecini tamamlamamış gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları bir gerçek olan, milli hasılada bazı illerin ve bölgelerin ağırlıklarının yüksek oluşu ve iller/bölgeler arasında kişi başına gelir düzeyinin farklılaşması durumu Türkiye’nin tecrübe ettiği bir durumdur. Acaba zaman içerisinde il bazında kişi başına gelir seviyesi açısından bir yakınsama gerçekleşmiş midir yoksa aradaki fark daha da mı açılmıştır? Bu çalışmada esas olarak cevap aranan soru budur. Bunun için Solow modelinin önemli bir hipotezi olan yakınsama hipotezinden yararlanılarak 2004-2014 dönemi analiz edilmiştir. 2009 krizi öncesi ve sonrası yakınsama durumunun da ayrıca analiz edildiği dönemde, genel olarak yakınsama bulgusu elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Yakınsama hipotezi, Solow modeli, Beta yakınsaması

Abstract

In today’s world that experiencing regional inequalities in both national and global scale, one of the purposes of economics is the investigation of these inequalities and solution suggestion against them. Moreover, it is also a known fact that Turkey also experiences unbalanced income distribution on regional basis. A fact that experienced by developineg countries such as relative high importance of some sectors in GDP and unbalanced distribution of income per person on a provincial/ regional basis have also been experienced by Turkey. So, what has been in Turkey over time: a convergence or a divergence? This is the main question to be answered in this study. Accordingly, 2004-2014 period has been analyzed in terms of convergence hypothesis which is an important inference of Solow model. This period has also been analyzed as two separate terms (2004-2009 and 2009-2014) to investigate the effect of the global crisis. Convergence has been found as a result of the analysis.Keywords
Convergence hypothesis, Solow model, Beta convergence

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri