Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİÇERİ OCAĞININ İLGASI VE AMASYA’YA YANSIMALARI
(THE ABOLITION OF THE GUILD OF JANISSARIES AND THE REFLECTIONS TO AMASYA )

Yazar : Sadık ÇETİN  & Ayhan DOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1219-1228
202    127


Özet

I. Murat devrinde kurulan ve Osmanlı Devleti’nin kazandığı parlak zaferlerde büyük pay sahibi olan Yeniçeri ocağı zaman içinde bozulmuş, devlet ve topluma zarar veren bir hale gelmiştir. Bu nedenle ilk olarak II. Osman zamanında kaldırılmak istenmişse de bu girişim II. Osman’ın katlini netice vermiştir. III. Selim devletin kötü gidişatını tersine çevirmek için yeni bir orduya olan ihtiyacı görmüş ve bu nedenle Nizam-ı Cedit adında harp sanatını bilen bir ordu kurmuştu. Fakat bu ordu da Kabakçı Mustafa İsyanı ile lağvedilmiştir. Nihayet 1826 Vaka-i Hayriye ile bu sürece son nokta konmuş ve II. Mahmut Yeniçeri ocağını kaldırmaya muvaffak olmuştur. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra pek çok yeniçeri idam ve sürgün edilmiştir. Vaka-i Hayriye’nin payitahttaki büyük etkisinin yanında taşraya da yansımaları olmuştur. Bu çalışmada Yeniçeri ocağının kaldırılmasının Amasya’ya etkileri incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Yeniçeri ocağı, Vaka-i Hayriye, Amasya

Abstract

The Guild of Janissaries,which was established at the era of Murat I and had lots of shares in the gorgeous victories of the Ottoman State, was degenerated in time and started to be harmful to not only the state but also to the society.Therefore, it was intended to be abolished during Osman IInd period, but this attempt ended by the regicide of Osman IInd. Selim IIIrd saw the need of a new army to reverse the bad trajectory of the state and so he established an army named as Nizam-ı Cedit (New Order) which knew martial art.However, this army was repealed by Kabakçı Mustafa riot,as well.Eventually, Mahmut IInd put a full stop to this process by Vaka-i Hayriye (the Auspicious Incident) in 1826 and was able to abolish the Guild of Janissaries.After the abolishment of the Guild of Janissaries lots of janissaries were executed and exiled.The Auspicious Incident (Vaka-i Hayriye) had also reflections on provinces alongside the capital city. In this study the effects of the abolition of the Guild of Janissaries in Amasya were examined.Keywords
The Guild of Janissaries, The Auspicious Incident, Amasya

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri