Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


‘ALEMU’D-DÎN ES-SEHÂVÎ VE SİFRU’S-SA‘ÂDE VE SEFÎRU’L-İFÂDE ADLI ESERİ
( ‘ALAMU’D-DIN AL-SAHAWI AND HIS WORK SIFRU AS-SAADE AND SAFIR AL-IFADA )

Yazar : Hüseyin SAMANCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 17
Sayfa : 1532-1541
195    163


Özet

‘Alemu’d-Dîn es-Sehâvî, XIII. yüzyılın önde gelen âlim şahsiyetlerinden biridir. Erken yaşlarda ilim tahsiline başlayan es-Sehâvî, döneminin birçok değerli âlimlerinden; kıraat, tefsir ve dil ve edebiyat alanlarında dersler almıştır. Elde ettiği bu ilmi birikimini başkalarına da öğretme arzusu taşıyan es-Sehâvî, birçok önemli şahsiyetin yetişmesine vesile olmuş ve değerli eserler ortaya koyarak bu eserlerin hem kendi dönemine hem de kendinden sonraki dönemlere ışık tutmasını sağlamıştır. es-Sehâvî’nin kaleme aldığı eserler, içerik bakımından büyük bir değere sahip olup daima araştırmacıların başvurduğu bir kaynak niteliği taşımıştır. Bu eserlerin en önemlilerinden biri de Sifru’s-Sa‘âde ve Sefîru’l-İfâde adlı sarf kitabıdır. es-Sehâvî, bu eseri emsile ve ebniye konusundaki karışıklıkları gidermek ve bu konuları daha ayrıntılı ele almak için telif etmiştir. Bu kitap onun dil ilminde de ne kadar usta olduğunu gösteren bir eser olmuştur.Anahtar Kelimeler
es-Sehâvî, İlim, Eser

Abstract

‘Alamu’d-Dın al-Sahawi, XIII. One of the leading scholars of the century. Al-Sahawi, who started to learn science at an early age, is one of the most valuable scholars of his time; karaat, tafsır and linguistics and literature. By acquiring this knowledge, he has copyrighted many works and made them to shed light on both his own period and his later periods. Al-Sahawi’s works have a great value in terms of content and have always been a source of reference for researchers. One of the most important of these works is Sifru's-Sa'âde and Sefîru'l-İfâde. es-Sehâvî, this work has been copyrighted to get rid of the confusion about al-Amsıla and al-Abnıya and to deal with these issues in more detail. This book has become a work that shows how masterful it is in the language.Keywords
Al-Sahawi, Science, Work

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri