Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE YEŞİL LİMAN UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ
(AN ASSESMENT EXAMPLE OF GREEN PORT APPLICATIONS IN TURKEY )

Yazar : Ünal ÖZDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1209-1218
195    151


Özet

Deniz ticareti birçok sistem ve yapıyı bünyesinde bulunduran ve ülkelerin ekonomik gelişmelerinde öncü olarak işleyen bir faaliyetler bütünüdür. Artan küresel rekabet şartları, birçok sektörde olduğu gibi denizcilik alanında da oldukça yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Bunun en belirgin örneklerinden birisi de liman işletmelerinde yaşanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı artan rekabet ortamında limanlar başarılı olabilmeye yönelik çeşitli planlama ve uygulamalarda bulunmaktadırlar. Bu uygulamalardan birisi de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde yürütülen Yeşil Liman Projesi dir. Yapılan çalışma ile Türkiye’deki liman tesislerinin yeşil liman projesi kapsamında sağlamaları gereken şartlar ortaya konularak, bu konuda öncelik verilmesi gereken noktalar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada DEMATEL yönteminin uygulandığı bir metodoloji oluşturularak kriterler arasındaki önem dağılımları ve ilişkiler analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre liman tesislerinin yeşil liman projesi kapsamında yerine getirmeleri gereken ilk önceliğin “Liman İşletmesi, insan sağlığı üzerinde zararlı etkiye neden olan ve fosil yakıtlar ile çalışan araçlar yerine, çevre dostu teknolojiye sahip, yenilenebilir enerji ile hareket eden araçlar kullanılması” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Yeşil Liman, Bulanık DEMATEL, Türkiye

Abstract

Maritime trade is a whole set of activities that are pioneering in the economic development of countries with many systems and structures have been contained within itself. Increasing global competition conditions are concretely very intensely in the maritime field as it is in many other sectors. One of the most significant instance of this is the port management sectors. So, in an increasingly competitive environment, port sector is involved in a variety of planning and practices to be successful. One of these applications is the green port project, which is carried out within the Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications in Turkey. With this study clarifies the conditions required to provide port facilities covered by green port project in Turkey, the points to be given priority in this regard has been determined. For this purpose, a methodology in which the DEMATEL method was applied in the study, the importance distributions and the relations between the criteria were analyzed. According to the results of the study, it is concluded that the first priority of the port facilities to fulfill within the green port project is "Port Authority, using environmentally friendly technology, vehicles that use renewable energy instead of fossil fuels, which cause harmful effects on human health".Keywords
Green Port, Fuzzy DEMATEL, Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri