Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIM HACİMLERİ
(VOLUMES AND USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN TURKEY )

Yazar : Bünyamin TANGÜNER    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1396-1408
162    155


Özet

İnsan, hayatının hemen hemen her evresinde yaşamını idame ettirebilmesi için değişik zamanlarda ve farklı alanlarda enerjiye ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyacın mihenk taşını ikinci dünya savaşıyla başlayıp Fransız Devrimi ile en uç noktaya ulaşmasını sağlayan fosil kaynaklı enerji türleri oluşturmuştur. Devletler, zamanla gelişen teknolojileri ile birlikte fosil kaynaklı enerji türlerini revize ederek birçok sektörde kullanmışlardır. Ancak bu enerji türlerinin bir gün tükenecek olması gerçeğinin yanı sıra, fosil kaynaklı enerji türlerinin uzun vadede doğaya verdiği onarılamaz tahribat riskleri devletleri daha temiz ve tükenmeyen enerji kaynakları arayışına itmiştir. Bu bağlamda devletler uzun vadeli yatırımlar yapıp bir yandan fosil kaynaklı enerji türlerinden yararlanmaya devam ederken bir yandan da yenilenebilir enerji kaynakları diye adlandırdığımız enerji türlerine yatırımlar yaparak gelecek nesillere daha az tahrip edilmiş bir dünya ile bir gün tükenecek kaygısı taşımayacakları bir enerji türü bırakmayı hedeflemişlerdir. Biz bu çalışmamızda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dair hali hazırda ki kullanım kapasiteleri ile yaptığı ve yapacağı yatırımlarla birlikte gelecekte bu enerji türlerinden yararlanmayı öngördükleri kapasitelere dikkat çekeceğiz.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Enerji, İkinci Dünya Savaşı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Abstract

Humankind has felt a need for energy in various times and fields in order to survive during almost all ages. The milestone of such a need is fossil-based energy resources that was started to be benefited around French Revolution and reached at its maximum with World War II. States have been using carbon based fossil energies in many sectors by improvements via their advancing technologies over time. Along with the fact that above-mentioned energy sources will be replenished some day, the risk of irrecoverable damages on the nature coming from carbon energies in the long term forced the states to search cleaner and never ending energy resources. Within this context, the states continuing to benefit from fossil energy have made long-term investments while on the other hand they have invested in energy types which we call renewable energy sources and aimed to inherit a kind of energy to the next generations by which they will not be worrying about exhaustion of energy in the future. In this study, we will draw attention to the capacity already in use of the renewable energy resources of the Republic of Turkey, the investment they have made and the capacity they anticipate to benefit from by investment that will be realized in the future.Keywords
Keywords: Energy, World War II, Renewable Energy Resources

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri