Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR KÖY, BİR TÜRBE: KABACA’DA KAYGUSUZ ABDAL TÜRBESİ
(A VILLAGE AND A TOMB: KAYGUSUZ ABDAL’S TOMB IN KABACA VILLAGE )

Yazar : Mustafa ÇAPAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1124-1143
335    187


Özet

Geçmişte gerçekten yaşamış olan veya yaşadığı varsayılan bazı şahıslar halk tarafından sevilir ve saygı görürler. Halk, bu sevginin simgesi olarak bu şahıslara kalbinde ve çevresinde “yer açar” ve onlara ait olduğunu düşündüğü yerleri kutsal mekâna dönüştürür. Buralar türbe, ziyaretgâh, tekke vb. yerler olarak tezahür eder. Bu anlamda şehir, kasaba ve köylerde bulunan türbeler, büyük din ve inançların kurucularının ve temsilcilerinin yereldeki yansımaları gibidir. Nasıl ki dinlerin kutsal kabul ettiği yerler belli dönemlerde ya da herhangi bir zaman ziyaret edilir ve bu ziyaretler sırasında belli ritüeller tekrarlanır; kutsal addedilen bu yerel nitelikli mekânlar da yılın belli dönemlerine ya da yılın herhangi bir gününde ziyaret edilir ve benzer ritüeller uygulanır. Genel olarak Kaygusuz Abdal’ın Alanyalı olduğu ve mezarının Elmalı-Tekke köyündeki Abdal Musa dergâhında bulunduğu kabul edilir. Ancak o kadar ünlü olmasa da Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Kabaca köyünde de Kaygusuz Abdal’a ait olduğu söylenen bir türbe bulunmaktadır. Bu türbe çevre köyler ve şehirlerde bilinmekte ve özellikle Aleviler tarafından yoğun olarak ziyaret edilmektedir. Nüfusu gittikçe azalan, çoğunlukla yaşlıların ikamet ettiği bu Alevi köyünde yaşayanlar (ve ziyaretçiler) türbenin Kaygusuz’a ait olduğuna tereddütsüz inanmaktadırlar. Köyde Kaygusuz’la, Kaygusuz’un (ve türbenin) kerametleriyle ilgili olarak anlatılan menkıbe ve rivayetler Kaygusuz Abdal’ın Kabaca’daki türbede yattığının kanıtı olarak değerlendirilmektedir. Kabaca’daki Kaygusuz Abdal türbesine daha çok İç Anadolu bölgesinden ziyaretçi gelmektedir. Ziyaret nedenleri hem bir inanç önderine saygı göstermek hem de Kaygusuz’un kerametlerinden yararlanmak şeklinde değerlendirilebilir. Türbeye gelip adak adayan ziyaretçiler çeşitli dileklerde bulunmaktadır. Kabacalılar ve ziyaretçiler evlilik dışındaki dileklerinin kabul olduğuna inanmaktadır. Halen önemli sayıda ziyaretçi tarafından ziyaret edilen Kaygusuz Abdal türbesinde kesilen adakların bir kısmı Kabacalılara bırakılmaktadır. Bu nedenle de Kaygusuz Abdal türbesi Kabaca köyüne, özellikle çalışacak ve bir gelir elde edecek gücü bulunamayan dar gelirli insanlara gıda olarak katkı sunmaktadır.Anahtar Kelimeler
Kaygusuz Abdal, Kabaca Köyü, Alevi, türbe, ritüeller

Abstract

Some personalities who are assumed to have lived in the past, or who are true historical figures, are loved and respected by various societies. Societies “make room for” those personalities in their hearts and create shrines, tombs and dervish lodges (tekke) in the places in which these individuals lived as symbols of love and recognition. In this respect, shrines in cities, towns and villages become local reflections of their founders and representatives of great religions and beliefs. Just as with sacred places which are visited in certain periods or any time and where specific rituals are performed, these local shrines are visited at certain times and specific rituals are performed there too. Kaygusuz Abdal is known to be from Alanya District, and his tomb is thought to be situated in Abdal Musa lodge in Elmalı-Tekke Village. Another tomb said to belong Kaygusuz Abdal is located in Kabaca Village of Beypazarı District in Ankara, although it is not as famous. This tomb is known by villages and cities around and it is particularly visited by Alevis. People living in Alevi Village, whose population is gradually decreasing and comprised of mostly the elderly, believe beyond any doubt that this tomb belongs to Kaygusuz. Epics and stories told about the miracles of Kaygusuz and Kaygusuz’s tomb are considered as proof that Kaygusuz Abdal’s tomb is in Kabaca. People from mostly the Central Anatolia Region visit the tomb of Kaygusuz Abdal. Visitors both show their respect to their leader and benefit from miracles of Kaygusuz. Visitors to the tomb also make wishes. Locals of Kabaca and visitors believe that all their wishes come true except marriage. Some of the sacrifices made for the tomb of Kaygusuz Abdal are left to locals of Kabaca. Therefore, the tomb of Kaygusuz Abdal provides people who have no strength to work and earn and also have low income with food.Keywords
Kaygusuz Abdal, Kabaca Village, Alevis, tomb, rituals

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri