Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KADIN MAHKUMLARIN YAŞADIĞI ZORLUKLAR
(CHALLENGES OF WOMEN PRISONERS EXPERIENCES )

Yazar : Çiğdem BİLGE  ; Aytuğ TÜRK; Nevin AKDOLUN BALKAYA & Nezihe BULUT UĞURLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1204-1208
156    141


Özet

Tarih boyunca, dünya genelinde mahkum kadınların sayısının erkeklerden fazla olmaması, kadınlar tarafından işlenen suçların şiddet boyutunun erkeklere göre daha az tehditkar olması ve mahkum kadınların sıkıntılarını yeterince belirtememeleri cezaevlerinin erkek temelli yapılanmasına neden olmaktadır. Birçok ülkede mahkum kadınlar incelendiğinde, genellikle kadınların ataerkil bir düzenden gelmesi, sosyo-ekonomik durumlarının düşük olması ya da eşleri tarafından istismara uğrayan ve mağduriyet yaşayan kadınlar olması göze çarpmaktadır. Ayrıca kadınların birçoğunun mahkumiyet öncesi fiziksel, duygusal ve cinsel şiddete uğradığı gözlenmektedir. Bu durum kadınların suça yönelmesini sağlayarak, hayatları üzerinde büyük bir etki yaratmaktadır. Bunun yanında kadınlar cezaevine girdikten sonra toplumsal damgalanma yaşamakta ve genellikle ebeveyn, kardeş, eş ya da diğer sosyal çevresi tarafından desteğini yitirmektedir. Mahkumiyet sonrası ise kadınların toplumsal yaşama katılmaları da kadınlar açısından karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Yerleşim yeri bulma, iş arama, toplumsal damgalama, yeniden partner ya da aile ile yaşama ve kadının anne rolü mahkumiyet sonrası yaşamını sürdürmede engel oluşturan başlıca faktörler arasında yer almaktadır.Anahtar Kelimeler
Kadın, Mahkumlar, Sosyal Stigma

Abstract

Throughout history, the worldwide is not more than men the number of women prisoners, To be less menacing by the size of the crimes of violence committed by women to men and failure to specify adequately the problems of women prisoners are based embodiment of the causes of male prisons. Considering women prisoners in many countries, women usually come from a patriarchal order, are low socio-economic situation or being abused by their partners and victimization women who are outstanding. In addition, many of the women prior conviction of physical, emotional and sexual violence are observed to undergo. In this case, by ensuring that women turn to crime, creating a huge impact on their lives. In addition after entering the prison for women to the social stigma and often live parents, siblings, spouses or other is losing support by the social environment. After conviction, the participation of women in social life is a complex and challenging process for women. Finding a settlement, job search, social stigma, and families living with again, her mother role after conviction are among the main factors that constitute obstacles to survival.Keywords
Prisoners, Social Stigma, women

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri