Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF R&D EXPENDITURES ON HIGH-TECH MANUFACTURING INDUSTRY EXPORT: THE CASE OF OECD COUNTRIES
(AR-GE HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İMALAT SANAYİ İHRACATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ )

Yazar : Betül ALTAY TOPCU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1177-1183
145    98


Özet

Bu çalışmanın amacı, AR-GE harcamalarının yüksek teknolojili imalat sanayi ihracatı üzerindeki etkisini, 24 OECD ülkesi ve 1996-2015 dönemi için analiz etmektir. Çalışmada bu etkiyi belirlemek için Panel En Küçük Kareler, Sabit Etki ve Tesadüfi Etki modelleri kullanılmıştır. Ampirik literatürde AR-GE harcamalarının toplam ihracat ve yüksek teknolojili ihracat üzerindeki etkisini araştıran çok sayıda çalışma olmasına rağmen, bu etkiyi imalat sanayi alt sektörleri ile analiz eden az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmada AR-GE harcamalarının yüksek teknolojili imalat sanayi ihracatı üzerindeki etkisi, Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması (SITC) Rev.3’e göre, 3 dijitli veriler ile analiz edilmiştir. Çalışma literatüre bu konuda katkı sağlamak açısından önem arz etmektedir. Veri setine en uygun model olan Sabit Etki Model sonuçlarına göre, ele alınan OECD ülkelerinde AR-GE harcamaları ve yüksek teknolojili imalat sanayi ihracatı arasında önemli ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Ampirik sonuçlar bu konuda yapılan çalışmalar ile büyük ölçüde tutarlıdır.Anahtar Kelimeler
İhracat, AR-GE Harcamaları, Panel Veri Analizi .

Abstract

The aim of this study is to analyze the effect of R&D expenditures on high-tech manufacturing industry export for the 24 OECD countries in the period 1996-2015 with Panel Ordinary Least Squares (OLS), Fixed Effects (FE) and Random Effects (RE) Models. . Although there are a lot of studies that analyzed the impact of R&D expenditures on total exports and high-tech export, there are few studies that analyzed the effect of on high-tech manufacturing industry export with the sub-sectors of manufacturing industry in the empirical literature. In the study, this effect is investigated according to Standard International Trade Classification (SITC Rev.3) by including 3-digit datas. Because of this reason, the study is important to contribute to literatüre. According to the FE Model results which is the most appropriate model for data set, in the OECD countries considered, there is a significant and positive relationship between R&D expenditures and high-tech manufacturing industry export. Analysis results are largely consistent with theoretical and empirical literatüre.Keywords
Export, R&D Expenditures, Panel Data Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri