Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AÇIK YEŞİL ALANLARIN BİTKİLENDİRME TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, KTÜ KANUNİ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ
(EVALUATION OF OPEN GREEN AREAS IN TERMS OF PLANTING DESIGN CRITERIA; THE CASE STUDY OF KTU KANUNI CAMPUS )

Yazar : Nilgün GÜNEROĞLU  & Makbulenur BEKAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1113-1123
185    172


Özet

Geçmişten günümüze insanoğlu için kentsel alanların önemi artış göstermiştir. Günümüzde kentlerde, hızla artan nüfus ve beraberinde getirdiği yapılaşma ekolojik yapıyı etkileyerek kentsel ve kırsal yeşil alanların bozulmasına neden olmaktadır. Kentlerin kontrolsüz büyümesi sonucunda kent halkının sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlara çözüm araması kentsel tasarımların temel konularıdır. Azalan bu yeşil alanları kente tekrardan kazandırmak ve entegrasyonunu sağlamak için kampüsler oldukça önemli potansiyel alanlardır. Kampüsler kentsel açık alanların birer parçasıdır. Peyzaj açısından bu alanların tasarımı sunmuş oldukları faydaların devamı için önemlidir. Yapılan her tasarım bir ihtiyaç ve amaç ilişkisinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan ürünün ekolojik değerinin yanında estetik değeri azımsanamayacak kadar önemlidir. Sonuçta oluşan tasarım organizasyonu birçok kurgu ve kuramın final ürünü olmaktadır. Çalışma kapsamında KTÜ Kanuni Yerleşkesindeki bitkisel kompozisyonlar tasarım elemanları ve Gestalt ilkelerine uygun olarak plan ve görünüş anlatımlarıyla somut olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çalışma alanlarında olması gereken tasarım ilkelerine ait öneriler getirilmiştir.Anahtar Kelimeler
bitkilendirme tasarımı, kampüs bitkileri, kampüs tasarımı, KTÜ, Trabzon

Abstract

The importance of urban spaces has increased from the past to date. Urban and rural green areas have been deteriorated as result of increasing population and wild urbanization. Design is inevitable solution to solve social, economic and cultural problems of residents facing uncontrolled growth and urban sprawl problems. Campuses are very important potential areas for linking green areas back to the city and ensuring their integration. Campuses are part of urban open spaces. Designing of the campus areas is necessary for maintenance their services. Design is a result of demands and supplies interaction to meet the needs of users. Not only the ecological but also the aesthetic value should be considered in design process. Final product of the design process is based on many theories and principals of landscape science. In this study, plant composition of KTÜ Kanuni Campus was investigated using landscape design and Gestalt principals by means of sketching and relief techniques. According to the result of the study, some implications were made about the design criteria that should be considered during the campus landscaping projects.Keywords
Planting design, campus plants, campus design, KTU, Trabzon

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri