Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLE FİNANSAL VARLIK FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
(DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICES AND FINANCIAL ASSET PRICES: AN IMPLEMENTATION ON BORSA ISTANBUL 100 INDICES )

Yazar : Hakan ALTIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 883-888
595    435


Özet

Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da yer alan BİST100 endeksinde işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarıyla finansal varlık fiyatlarının temsil edildiği Brent petrol, tahvil faiz oranı, Futures sözleşme fiyatı Euro/Dolar ve altın/Dolar pariteleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Veri seti 01.01. 2003 – 31.03.2017 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. Ekonometrik uygulamanın ilk aşamasında her bir verinin durağanlık sınaması yapılmıştır. İkinci aşamada temel ekonometrik problemleri gidermek için White Değişen Varyans En Küçük Kareler Yöntemi (White Heteroscedasticity Ordinary Least Squares-WHOLS) yöntemi uygulanmıştır. Üçüncü ve son aşamada Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (Fully Modified Least Squares-FMOLS) kullanılarak değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre Brent petrol, Euro/Dolar paritesi, tahvil faiz oranı ve Futures sözleşme fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasında negatif yönlü bir ilişki, Altın/Dolar paritesi ile hisse senedi fiyatları arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Finansal Varlıklar, Hisse Senedi Fiyatları, Borsa İstanbul, WHOLS, FMOLS

Abstract

The purpose of this study is to review the relationship between stock prices that quoted in BIST 100 indices stated in Borsa İstanbul, and financial asset prices that is represented by Brent oil, bond yield, Futures contract price, Euro/Dollar and Gold/Dollar parities. Dataset includes the time period between 01.01.2003-31.03.2017. In the first step of econometric implementation, stability test of each data has been done. In the second step, White Heteroscedasticity Ordinary Least Squares (WHOLS) method has been implemented to eliminate main econometric problems. In the third and final step, Fully Modified Least Squares (FMOLS) method has been implemented to review relationship between variables. According to research findings, it has been determined that Brent oil, Euro/Dollar parity, bond yield and Futures contract price have negatively associated with stock prices, Gold/Dollar has positively associated with stock pricesKeywords
Financial Assets, Stock Prices, Borsa Istanbul, WHOLS, FMOLS

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri