Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHİ ALANLARIN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNİN MEKANSAL, SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANKARA HAMAMÖNÜ YENİLEME ALANI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MERAGA KENTİ (İRAN) MOLLA RÜSTEM-HAMAM TARİHİ ALANI İÇİN ÖNERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ
(THE SPATIAL, SOCIAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF CONSERVATION AND IMPROVEMENT OF HISTORICAL SITES BASED UPON ANKARA HAMAMÖNÜ RENEWAL PROJECT AND DEVELOPMENT OF POLICY RECOMMENDATIONS FOR MARAGHEH CITY (IRAN), MOLLA RÜSTEM-HAMAM HISTORICAL SITES )

Yazar : İraj Mohseni TAZEHKAND  & Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 896-913
474    543


Özet

Kentlerin tarihi belleği olan tarihi kent dokusu kent kimliğinin en önemli bileşeni olarak bilinmektedir, bir çok kentte tarihi kent dokuları bilincsizlikten ve umursamazlıktan dolayı kendi haline terk edilmiş köhneleşerek işlevini ve değerini kaybetmektedir, Ankara Hamamönü semti canlandırma projesi yapılmadan önce köhnelmiş ve işlevini kaybetmiş bir kent parçası olarak bilinirken Hamamönü yenileme ve canlandırma projesi ile Ankara'nın tarihi kimliğine katkı sağlayarak Ankara kenti için yeni bir turist destinasyonu olmuştur ,bu çalışmada Hamamönü yenileme ve canlandırma projesi mekansal,sosyal ve ekonomik açıdan değerlendirilerek güçlü/zayıf yanları belirlenmiştir daha sonra Meraga(İran) kentinin tarihi dokusunun belkemiği olan tarihi pazarında bulunan Molla Rüstem-Hamam tarihi ekseni taranarak alanın mevcut durumu tespit edilmiş ve alanın ve sakinlerinin sorunları belirlennerek Hamamönü yenileme ve canlandırma projesinden elde edilen sonuçlar da dikkate alınarak uluslararası koruma tüzük ve belgelerine dayanarak Meraga tarihi alanı için koruma önerileri geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Kentsel Koruma,Tarihi Çevre,Ankara Hamamönü,Meraga(İRAN)

Abstract

Historical urban sites, which is the memory of the cities, is known as the most important component of the urban identity. In many cities, the historical urban sites lose their function and value by being deprived of their identity because of unconsciousness and carelessness. Ankara Hamamönü is a part of the old city where the function and the identity had long been lost. However it became a new tourist destination of Ankara by the implementation of an urban renewal and improvement project.This project contributed to the historical identity of Ankara . In this study firstly, the strength and weaknesses of Hamamönü renewal and improvement project were assessed in terms of spatial, social and economic aspects. Then Molla Rüstem-Hamam, located in the historical market which is the backbone of historical sites of Maragheh (Iran), was examined and the current situation of the area was determined. The comparison between Hamamönü and Molla Rüstem-Hamam area helped to understand the problems of the area and its inhabitants comprehensively. It also pawed the way for developing sound conservation recommendations for the Maragheh historic site by taking into account the results obtained from the Hamamönü renewal and improvement project. These preservation recommendations have also been developed by focusing on international conservation regulations and legal documents.Keywords
Urban Conservation, Historic Environment, Ankara Hamamönü, Maragheh (IRAN)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri