Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLAR VE ÇOCUKLARININ PSİKOSOSYAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(EVALUATION OF PSYCHOSOCIAL SITUATION OF WOMEN WHO LOST HIS HUSBAND AND CHILDREN OF THEM AND SOLUTION SUGGESTIONS )

Yazar : İrfan DOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 727-737
1304    491


Özet

Bu çalışmanın amacı, eşi vefat etmiş kadınlar ve çocuklarının psikososyal durumlarını değerlendirmek ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Bu çalışma, karma yöntem araştırması ekseninde kurgulanmış, nicel yöntem ve önemli görülen verilerin daha fazla incelenmesine ihtiyaç duyulmasından dolayı nitel araştırma yöntemi de dahil edilerek tamamlayıcı karma yöntem modeli ile tasarlanmıştır. Çalışma grubu, Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı 114 eşi vefat etmiş kadın ve onların çocuklarıdır. Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan eşi vefat etmiş kadınlar rastgele seçildiğinden dolayı olasılıklı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Nicel verilerin analizi SPSS programı, nitel verilerin analizi ise betimsel analiz aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, eşi vefat etmiş kadınların % 30.7’sinde sağlık sorunu olduğu, % 21.9’unda bağımlılık sorunu olduğu bulunmuştur. Eşi vefat etmiş kadınların yarıya yakınının eşten kalan maaş ile geçindiği, çoğunun aile desteğinden yoksun olduğu, sosyal destek sistemlerinin zayıf olduğu ve büyük çoğunluğunun bir kurumdan yardım aldığı saptanmıştır. Eşi vefat etmiş kadınların en fazla ekonomik sorunlar yaşadıkları, bunu sırasıyla manevi sorunlar, psikolojik sorunlar, çocuğun bakım sorunları ve sosyal dışlanma sorunlarının takip ettiği bulunmuştur. Eşi vefat etmiş kadınların çocuklarının % 22.8’inde sağlık sorunu görüldüğü, % 17.5’inde bağımlılık durumuna rastlandığı, babanın kaybından sonra çocukların yarısından fazlasının davranışlarında değişim olduğu, % 36’sının okul başarı durumlarının düştüğü tespit edilmiştir. Bu kapsamda, eşi vefat etmiş kadınlar ve çocuklarının yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Eşi vefat etmiş kadınlar, psikososyal durum, çözüm önerileri.

Abstract

The aim of this study is to evaluate psychosocial situation of women who lost his husband and children of them and to provide solution suggestions.The study was constructed in the context of mix method and was designed complemantary mix method because of being needed examinig of important data more. Sample of the study is 114 women who lost his husband and children of them. Probability sampling was used in the study due to was selected the women registered to Kecioren Social Assistance and Solidarity Foundation random. It was carried out analysis of quantitative data through SPSS program and analysis of qualitative data through descriptive analysis. In the result of the study, it was found that women who lost his husband had health problems (30.7%), and substance addicting problems (21.9%). It was determined that about half of the women earned her life with remaning salary from his husband who dead, many of the women had lack of family support, and social support system of whom was insufficient, and many of whom received social assistance from any institution. It was identified that the women had economical problems more, and spiritual problems, psychological problems, child care problems, and social exceptions problems following. It was also found that children of the women had health problems (22.8%), substance addicting problems (17.5%); more half of the children were changed his/her behaviour after death of father of them, and 36% of the children decreased school success.In this context, it is tried to offer solution suggestions about problems of the women and children of them.Keywords
Women who lost his husband, psychosocial situation, solution suggestions.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri