Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLGİ TOPLUMU VE EĞİTİM TÜRKİYE’DE EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ
(INFORMATION SOCIETY AND EDUCATION, AN OVERVIEW OF EDUCATION IN TURKEY )

Yazar : Sevim ÇEVEN  & İsmail KARAKULLE  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 695-705
631    354


Özet

Toplumların gelişmişlik düzeylerini belirleyen birçok unsur vardır. Bunlar eğitim, ekonomi, siyasi güç,insan kaynağı, askeri gücünün yanı sıra sahip oldukları bilgi ve teknolojidir. Bilgi günümüzde ülkelerin gelişimini sağlayan en önemli araçlardan biridir. Bilgi ve bilgiye dayalı olarak gelişen teknoloji ise toplumsal gelişim açısından önem arz etmektedir. Bilgiyle bütünleşen toplumlar bilgiyi hayatın her anında kullanarak bilgiyi hayatın bir parçası haline getirmektedirler. Bu çalışmanın amacı bilgi toplumu ve eğitim arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda; bilgi toplumu, bilgi, bilimsel bilgi, teknoloji ve bilgi toplumunda eğitim kavramları açıklanmıştır. Çalışmada literatür taraması yapılarak bu konuda yayınlanmış makaleler incelenmiş, ilk olarak; bilgi toplumuna geçiş aşamasında görünürdeki farklılıklara dikkat çekmek için sanayi toplumuyla bilgi toplumunun temel özellikleri karşılaştırılmış devamında ise bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitimin durumu ve Türkiye’deki eğitime kısaca değinilerek bilgi toplumunda eğitimin önemi vurgulanmıştır.Bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitim açısından Türkiye’de hala eksiklerin olduğu, ancak bu eksiklere yönelik çalışmalar yapıldığı gözlenmiştir. Ayrıca Türkiye’deki okullarda teknolojik gelişmeler etkin bir şekilde takip edilmektedir.Anahtar Kelimeler
Bilgi Toplumu, Eğitim, Türkiye.

Abstract

There are many factors that determine the level of development of societies. These are education, economy, political power, human resources, military power, as well as the knowledge and technology. Information is one of the most important means of the development of countries today. Information and emerging technologies based on knowledge, is important in terms of the social development. Using the information society and information is integrated with information every moment of life they bring a part of life. The main objective of this study is to examine the relationship between information society and education. The Information society, information, scientific information, technology and education that is in the information society is explained. Articles, that are published at this subject, are examined by searching of literature, firstly stage of transition to information society to draw attention to the apparent differences in the basic features of industrial society compared with the information society, the following; educational status of the process of transition to information society and briefly referring to education in the information society in Turkey, emphasized the importance of education. Turkey have still deficiencies that is interested in education situations when the information society will be began, but the working is made that is interested in this deficiencies, which is watched for. In addition, developments in Turkish schools is monitored effectively.Keywords
Information Society, Education, Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri