Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Duygusal Zeka Algılamalarının Yabancılaşma Üzerine Etkisi
(The Effect Of Emotional Intelligence Perception On Alienation )

Yazar : Alican AFŞAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 1
Sayfa : 1-12
2291    1429


Özet

Düşünce ve duygulara bağlı olarak ortaya çıkan insan davranışlarının anlaşılması ve yorumlanması en zor unsurlar arasında yer alır. Atomu parçalamak dahi bilimsel faaliyetlerle mümkün olmasına rağmen, insani unsurların açıklanmasında bilim bile bazı hallerde yetersiz kalmaktadır. Bizler mekan ve zaman göre değişen kendi duygu ve düşüncelerimizi bile açıklamakta zorlanırken, işletme çatısı altında bir araya gelen tüm çalışanların davranışlarını analiz etmek kolay değildir. Ancak bazı veriler ışığında yorum yapmaktan öteye gidilememektedir. Bu araştırmanın amacı duygusal zeka algılarının, yabancılaşma algısı üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Türkiye’de belediye çalışanlarını kapsayan ve 396 kişiye uygulanan anket verileri SPSS programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, duygusal zeka ve yabancılaşma algısı arasında pozitif yönlü orta kuvvette ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca duygusal zekaya yönelik algılamaların, yabancılaşmaya yönelik algılamalar üzerinde %42 oranında açıklayıcı etkisi olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Duygusal Zeka, Yabancılaşma, İdari Personel

Abstract

Understanding of human behavior and interpretation that exist with depends on thoughts and feelings amongs the most difficult elements. Despite split the atom is possible with scientific activities, in the the explanation of human factors even science is insufficient in some state. Ourselves have difficulty to explain even our thoughts and feelings, analyzing the behavior of all employees who come together under the roof of business is not easy. But not gone above making comment in light of some datas. The aim of this research is investigate whether emotional intelligence perception is effective in alienation perception or not. Survey datas that includes municipal employees in Turkey and applied to 396 people, analyzed with SPSS program. According to the findings it has been identified there is a medium strength positive relation between emotional intelligence and sense of alienation. Moreover, perceptions of emotional intelligence were found to be 42% of the explanatory effect on alienation perceptions.Keywords
Emotional Intelligence, Alienation, Administrative Staff

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri