Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1982-2010 YILLARINDA SUNULAN MÜZİK EĞİTİMİ KONULU BİLDİRİLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(1982-2010 ON MUSIC EDUCATION PRESENTED EXAMINATION OF THE PAPERS ACCORDING TO SOME VARIABLES )

Yazar : Gülden Filiz ÖNAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 687-694
333    257


Özet

Bu araştırmada, Türkiye’deki üniversitelerde 1982-2010 yılları arasında düzenlenmiş ve basılmış müzik başlıklı bilimsel toplantılarda sunulan müzik eğitimi konulu bildirilerin bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma; durum belirleyici olup betimsel yöntem kullanılmıştır. Model olarak “Tarama Modeli” tercih edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, müzik eğitiminin temelini oluşturan, ses eğitimi, çalgı eğitimi ve müzik kuramları boyutların ilişkin bildiriler tespit edilmiştir. Müzik eğitiminin ses eğitimi alanında 54, çalgı eğitimi alanında 86 ve müzik kuramları alanında ise 248 olmak üzere toplam 398 bildiri sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Üniversite, müzik eğitimi, bildiri, değişken

Abstract

In this study, it was aimed to examine the papers on music education presented at the scientific meetings organized and published in universities in Turkey between 1982 and 2010 according to some variables. Research, situational and descriptive methods were used. The “scanning model” is preferred as a model. As a result of the data obtained, the papers on the dimensions of sound education, instrument education and music theories, which constitute the basis of music education, were determined. As a result of the data obtained, the papers on the dimensions of sound education, instrument education and music theories, which constitute the basis of music education, were determined. It was concluded that a total of 398 papers were presented in the field of music education, 54 In the field of sound education, 86 in the field of instrument education and 248 in the field of music theories.Keywords
University, music education, paper, variable

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri