Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OLASILIK İNTEGRALİ VE UYGULAMALARI
(PROBABILITY INTEGRAL AND APPLICATIONS )

Yazar : Samim DÜNDAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 664-672
440    279


Özet

Olasılık integrali, integral ile tanımlanan fonksiyon anlamındadır. Argümanının reel değerler olması durumunda, reel ve monoton artan bir fonksiyondur. Olasılık integrali ile matematiksel istatistik, ısı iletimi teorisi ve matematiksel fiziğin çeşitli dalları gibi uygulamalı matematiğin birçok dalında karşılaşılır. ?(x) ile gösterilen olasılık integralinde, x değişkeni reel ya da kompleks olabilir. Bu çalışmada x değişkeni reel değişken olarak kullanılmıştır. Olasılık integrali ve hata fonksiyonu birbiriyle ilişkisi olan fonksiyonlardır. Söz konusu ilişki çalışmanın ikinci kısımda açıklanmıştır. Yine çalışmanın ikinci kısımda normal dağılım ve olasılık integrali kullanılarak olası hata değerinin yaklaşık olarak nasıl hesaplandığı gösterilmiştir. Çalışmanın üçüncü kısmında da Laplace dönüşümü açıklanmıştır. Çalışmanın dördüncü kısmında başlangıç sıcaklığının sıfır olduğu kabul edilerek, x-ekseni boyunca sonsuza uzanan yarı sonsuz yalıtımlı bir çubuk için ısı iletim denkleminin çözümü Laplace dönüşümü kullanılarak yapılmış ve çözüm fonksiyonu, olasılık integralinin tümleyeni formunda elde edilmiştir. Son olarak, dördüncü kısımda elde edilen çözüm fonksiyonundan yararlanılarak sıcaklık dağılımını veren bir olasılık yoğunluk fonksiyonu elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Olasılık integrali, Normal dağılım, Hata fonksiyonu, Laplace dönüşümü.

Abstract

The probability integral is meant the function defined by the integral. For real values its argument, it is a real monotonically increasing function. The probability integral is encountered in many branches of applied mathematics, e.g, mathematical statistic, the theory of heat conduction and various branches of mathematical physics. In the probability integral represented by ?(x), the x variable can be real or complex. In this work, x variables are used as real variable. The probability integral and the error function are related functions to each other. The relationship is explained in second part. Also in the second part, it is explained that, using the normal distribution and probability integral than how the probable error value is approximately calculation is shown. In the third part of the work, Laplace transformation is explained. In the fifth part of the work, assuming that the initial temperature is zero and for a semi-infinitely insulated rod that extends infinitely along the x-axis, the solution of the heat transfer equation is made by using Laplace transform, and the solution function is obtained in the form of a complement of the probability integral. Finally, by using the solution function obtained in the fourth part, a probability density function which gives the temperature distribution is obtained.Keywords
The probability integral, Normal distribution, Error function, Laplace transform.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri