Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSTANBUL’UN İLK BELEDİYE BAŞKANI HIZIR BEY ÇELEBİ
(ISTANBUL'S FIRST MUNICIPAL PRESIDENT KHIDR BEY CHALABI )

Yazar : Abdullah ELMAS  & Hüseyin YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 569-576
844    709


Özet

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u aldıktan sonra şehre bugünkü modern anlamda olmasa da ilk belediye başkanı olarak Hızır Bey Çelebi’yi tayin etmiştir. Nasrettin Hoca’nın torunlarından olan Hızır Bey’in dönemin en bilgin kişilerinden olduğu görülmektedir. O dönemde belediye adı verilen yerel yönetim birimlerinin olmadığı ancak “kadı”ların yargıçlık görevi yanında belediye hizmetlerini yardımcıları ile birlikte gördüğü anlaşılmaktadır. Bu çalışmada İstanbul’un ilk kadısı olan ve Fatih Sultan Mehmet’in çok değer verdiği Hızır Bey Çelebi’nin hayatına, İstanbul’da belediyecilik anlamında yaptığı icraatlara yer verilmiştir. Çalışma belge incelemesine dayanan nitel bir araştırma niteliğindedir. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Hızır Bey Çelebi, kadılık, Fatih Sultan Mehmet dönemi belediye hizmetleri

Abstract

After the conquest of Sultan Mehmet the Conqueror of Istanbul, the city appointed Khidr Bey Chalabi as the first mayor even though it is not in modern sense today. Khidr Bean, , is one of the most intelligent people of his time. At that time, it is understood that there are no local government units called municipalities but that "kadis" see municipal services together with their assistants besides the duty of judges. In this study, the actions performed by Khidr Bey Chalabi, the first kadis of Istanbul, which Fatih Sultan Mehmet valued highly, in the sense of municipality in Istanbul will be included in his life. The study is a qualitative research based on a document review. The data obtained in the research will be analyzed with descriptive analysis method.Keywords
Hızır Bey Chalabi, kadhi, municipality services during the period of Fatih Sultan Mehmet

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri