Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEDYA VE SUÇ KORKUSU İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA AND FEAR OF CRIME )

Yazar : Gökhan GÖKULU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 585-594
649    568


Özet

Suç korkusu bireylerin gündelik yaşamındaki günlük rutinlerini etkileyen önemli bir toplumsal problemdir. Bireyler belirli bir suçun mağduru olma korkusuyla kendilerini güvende hissedemeyebilirler bu durum onların yaşam kalitesini de etkilemektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde suç korkusu kavramı bireylerin çevresiyle kurduğu ilişki biçimlerini de etkilemekte, bir bakıma bireyi toplumdan soyutlamaktadır. Çalışma suç korkusunu etkileyen bir boyut olarak medya ve suç korkusu ilişkisi üzerine odaklanmaktadır. Medya günümüzde bireylerin yaşamında çok önemli bir yere sahip olan bir araç konumundadır. Modern birey çevresinde ve dünyada olan biten olaylardan çok hızlı bir biçimde haber almaktadır. Bu durum aynı zamanda medyanın bireyleri yönlendirme gücünü ve bu durumun yarattığı problemleri de akıllara getirmektedir. Çalışma medyanın hangi durumlarda suç korkusuna neden olduğunu irdeleyecektir. Bu anlamda çalışmanın son kısmında medyanın sansasyonel habercilik anlayışının suç korkusuna olan etkileri tartışılacak ve bu durumun olası etkileri örneklerle incelenecektir. Çalışmamız aynı zamanda sorumlu bir yayıncılık anlayışının bireylerin suç korkusunu nasıl azaltabileceğini bu konuda medyaya düşen görevin neler olduğunu da ortaya koyacaktır.Anahtar Kelimeler
Suç korkusu, Medya, Mağduriyet, Suç haberleri, Ahlaki panik

Abstract

Fear of crime is one of the most important social problems affecting the routine activities of individuals in their daily lives. Individuals might not feel safe since they are scared of being victimized by a specific crime, which affects their quality of life. From this perspective, the concept of fear of crime also affects forms of relationships established by an individual's surroundings, and an individual is isolated from society. This study, in this context, focuses on the relationship between media and fear of crime as a factor affecting fear of crime. Nowadays, media plays an important role in an individuals’ daily life. The modern individual receives news very quickly from the events in the immediate surroundings and around the world. At the same time, this situation is related to misleading power of media's orientation and the problems created by this situation. The study examines in which situations the media causes fear of crime. In this view, in the last section of the study, the effects of the concept of sensational journalism on fear of crime will be discussed, and the possible effects will be examined by considering the previous researches in this field. The study also attempts to show how a responsible broadcasting approach might reduce the possible effects of fear of crime on an individual basis, and to reflect the potential mission of media.Keywords
Fear of crime, Media, Victimization, Crime News, Moral panic

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri