Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI AÇISINDAN KARAR ALMA SÜRECİNDE PİŞMANLIK DUYGUSUNUN MEMNUNİYET İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE RELATIONSHIP BETWEEN REGRET AND SATISFACTION İN CONSUMER DECISION MAKING PROCESS AND A RESEARCH )

Yazar : Alp Eren GÜNEY  & İlke KOCAMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 673-686
565    368


Özet

Tüketiciler gündelik yaşamlarında birçok karar vermektedirler. Bu kararlarda durumsal, duygusal ve bilişsel açıdan birçok faktör bireyleri etkileyerek kararlarında bir takım olumlu veya olumsuz olabilecek duyguları yaşamalarına sebep olmaktadır. Ayrıca duyguların bireyin yaşam içindeki davranışlarını ve düşüncelerini etkilemesi sosyal bilimlerce de ele alınarak tüketici davranışlarında önemli bir kriter olarak görülmektedir. Bu çalışmada, tüketici davranışları açısından bireylerin karar alma sürecindeki pişmanlık duygusunun memnuniyet ile ilişkisi incelenmiştir. Çalışma kapsamında bireyin karar öncesi, karar anı ve sonrasında pişmanlık duygusuyla ilişkili olan boyutları üzerinde önemle durulmuştur. Araştırmanın sonuçları ile karar alma sürecinde pişmanlık duygusu ve tüketici memnuniyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak karar alma sürecindeki bu iki duygunun öneminin gösterilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla karar alma sürecindeki pişmanlık ve tüketim memnuniyet için iki farklı ölçek kullanılmıştır. Anketler Marmara Üniversitesi öğrencilerine uygulanmıştır. Sonuç olarak pişmanlık ve memnuniyet duygusunun bireyi durumsal, duygusal ve bilişsel olarak bireyin seçimlerini, davranışlarını ve tekrar satın alma niyetlerini etkilediği; bu iki duygu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin var olduğu gözlemlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Tüketici Davranışları, Karar Alma Süreci, Pişmanlık, Pişmanlık Duygusu.

Abstract

Consumers make lots of decisions in their daily lives. Many situational, emotional, and cognitive factors in these decisions affect individuals and lead to a number of positive or negative emotions in their decisions. In addition, affecting the behaviors and thoughts of the individual in their lives is also seen as an important criterion in consumer behavior by being investigated in social sciences. In this study, the relationship between the satisfaction of the individual's feelings of regret in the decision-making process in terms of consumer behavior was examined. In the scope of the study, it was emphasized on the dimension of the individual before the decision, the moment of decision and after the decision related to feelings of regret. As a result of the research, it is aimed to show the relationship between regret and consumer satisfaction in the decision making process and to show the importance of these two senses in the decision making process. For this purpose, two different scales were used for regret and satisfaction in the decision-making process. The questionnaires were applied to Marmara University students. As a result, the feeling of regret and satisfaction affects the individual's situational, emotional and cognitive choices, behaviors and intention to buy again; it is observed that there is a statistically significant relation between these two emotions.Keywords
Consumer Behavior, Decision Making Process, Regret, Sense of Regret.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri