Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SANAL FİYAT (EKONOMİ) SORUNU: KIYMET, KRİZ, KARARSIZLIK (3K) ETKİSİ
(VIRTUAL PRICE (ECONOMY) PROBLEM: THE EFFECTS OF VALUE, CRISIS AND INSTABILITY )

Yazar : Barış AYTEKİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7
Sayfa : 307-315
1506    1291


Özet

Sanal fiyat (veya sanal ekonomi) sorunu, piyasa etkinliği amacı açısından önemlidir. Ekonomik hayatın bir anlamda dili olan fiyat mekanizması, ekonomik ajanların verdikleri kararlarda en önemli yönlendirici olurken, piyasa dengesi açısından da önemli rol üstlenmektedir. Sanal fiyat sorunu ise bu dengenin bozularak piyasa mekanizmasının bir başarısızlık durumunu göstermektedir. Bunun sonuncunda dengeden sapma durumu ortaya çıkmakta ve kararsız bir denge oluşmaktadır. Fiyat balonları bu açıdan bir örnek olarak vurgulanabilir. Bu durum iktisadi ajanların yanlış karar alması, piyasalardaki etkinliğin kaybolması, reel aktivitenin volatilitesinin artması vb birçok soruna neden olabilmektedir. Diğer yandan birçok krizin ortaya çıkmasında bu sorun önemli bir rol üstlenmektedir. Sonuçta krizler, değer yasasının ihlal edilmesine bir tepki olarak değerlendirilebilir.Anahtar Kelimeler
Sanal Fiyat Sorunu, Kriz, Politik İktisat, Değer Sorunu, Fiyat Balonları

Abstract

The problem of virtual price (economy) is important in terms of market efficiency. The price mechanism, which is a language of economic life, plays an important role in the decisions given by economic agents and also in market equilibrium. The virtual price problem displays unstable equilibrium and the failure of the market mechanism. As a result, the deviation of balance forms the unstable equilibrium. In this respect, the price bubbles can present an example. This situation can lead to many problems, such as wrong decisions taken by economic agents, loss of effectiveness in the markets, increased volatility of real activity etc. On the other hand, this problem plays an important role in the emergence of many other crises. As a result, the crises can be regarded as a reaction to the violation of the law of value.Keywords
Virtual Price Problem, Crisis, Political Economy, Value Problem, Price Bubbles

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri