Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİK PARK TASARIM YAKLAŞIMLARI: ZAĞNOS VADİSİ PARKI ÖRNEĞİ
(SUSTAINABLE ECOLOGICAL PARK DESIGN APPROACHES: AM EXAMPLE OF ZAGNOS VALLEY )

Yazar : Elif BAYRAMOĞLU  & Elif ŞATIROĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 488-495
873    446


Özet

Özellikle son yıllarda yoğun kentleşme ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak doğal kaynaklar hızla tükenerek ekolojik dengenin bozulmasına neden olmuştur. Bu anlamda kentsel alanlar, doğal ortamların kademeli olarak azalmasından en fazla etkilenen yapılardır. Çevresel koşulların yaşattığı olumsuz sonuçların etkileri her alanda önemli ve kesin tedbirlerin alınmasını gerekli kılmıştı. Bu nedenle her alanda olduğu gibi doğayla uyumlu olan kentsel yeşil alan planlama ekolojik ilkelere dayanan tasarım ilkelere gündeme gelmiştir. Peyzaj tasarımlarında ekolojik planlama yaklaşımları, alan ihtiyaçları doğrultusunda doğal süreçlerde uygun mekansal kompozisyonlarla ortaya çıkmıştır. Ekolojik planlama yaklaşımlarının temel amacı; sürdürülebilir planlama, insanların tasarım döngüleri ve süreçleri, peyzajı oluşturan süreçler dahil edilerek ekolojik bütünlüğü sağlayarak doğayla insanlar arasında bir denge kurmaktır. Bu nedenle, ekolojik parklar kent parklarının aksine, belirli kriterlere uygun olarak kente sosyal ve ekonomik katkılar sağlamaktadır. Ekolojik planlama yaklaşımları henüz kentsel alanlarda fazla uygulanmamasına rağmen, bu şekilde yapılan çalışmalar gelecekte bir örnek olacaktır. Bu çalışmada kent planlama yaklaşımlarından peyzaj planlama, tasarım ve metot yaklaşımları alana uygunluğu, estetik, sürdürülebilirlik, bitkisel tasarım, yaban hayatı organizasyonu, yönetim ve bakım, alan misyonu açısından açık yeşil alanlardaki ekolojik parklar ele alınmaktadır. Trabzon kent parkı niteliğinde çalışma alanı olarak seçilen Zağnos Vadisi Parkı bu yaklaşımla değerlendirilmiştir. Sonuçlar, uygulanan diğer ekolojik parklarla karşılaştırılarak ve benzer çalışmaların uygulanması için öneriler geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Peyzaj tasarımı, ekolojik tasarım, Trabzon, ekolojik park

Abstract

In recent years, the rapid depletion of natural resources due to intensive urbanization and technological developments has caused the ecological balance to deteriorate. Particularly urban spaces have become the most affected structures in this situation as the natural environment gradually decreases. Impacts of environmental conditions on the negative side necessitated more precise measures with natural processes in each area. As in other areas of work, spaces have been designed in urban green ecosystem designs in urban green planning based on ecological principles that are compatible with nature. Ecological planning approaches in landscaping designs have come into being with appropriate spatial compositions in line with natural processes, in line with area needs. The main objective of ecological planning approaches is; to create a balance between nature and man by ensuring ecological integrity by including sustainable planning, design and implementation phases of the people, cycles and processes that make up the landscape. For this reason, ecological parks, unlike urban parks, provide social and economic contributions to the city in accordance with certain criteria. Even though ecological planning approaches are not applied much in urban areas of Turkey yet, studies done in this way will be an example. In this study, ecological parks in open green areas from urban planning approaches are addressed in terms of landscape planning, design and method approaches (field suitability, aesthetics, sustainability, plant design, wildlife organization, management and maintenance, field mission). In this context, Trabzon city parks Zağnos Valley Park selected as the study area were evaluated with this approach. The results have been compared with other applied ecological parks and suggestions have been made for the implementation and implementation of similar studies.Keywords
Landscape design, ecological design, Trabzon, ecological park

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri