Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE ARAP LEHÇELERİ ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETİLMESİ KONUSUNDA OLUMSUZ YAKLAŞIMIN NEDENLERİ
(THE CAUSES OF THE NEGATIVE APPROACH TO THE ARABIC DIALECTS’ RESEARCHING AN TEACHING IN TURKEY )

Yazar : Adnan ARSLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 496-505
559    718


Özet

Farklı siyasi sınırlar gibi etkenlerden dolayı aynı dilde, bölge ve zamanlara göre meydana gelebilen değişiklikler anlamındaki lehçe olgusu, yaşayan her dilde olduğu gibi geniş bir coğrafi alana yayılmış olan Arapçada da yoğun olarak görünmektedir. Arap lehçeleri, Batılı araştırma enstitülerinde kayda değer sayıda araştırmaya konu olmuştur. Ancak Türkiye’de akademik düzeyde Cumhuriyet tarihi boyunca Arap dili ve edebiyatı araştırmaları göreceli olarak ilgi görse de Arap lehçeleri, ciddi anlamda araştırma konusu olmamıştır. Diğer taraftan akademik düzeyde Arap lehçelerinin müfredata alınması ve ders olarak okutulması da geç gerçekleşmiş ve az sayıda üniversite ile sınırlı kalmıştır. Bu makale, Arap lehçelerinin Türkiye’de lisans ve lisansüstü düzeyde araştırılması ve öğretilmesi konusunda “ihmal” bulunduğu bulgusuna ulaşan akademik çalışmaları esas alarak, bu “ihmal”in etkenleri üzerinde duracaktır. Araştırma Türkiye’de yapılmış Arap lehçesi çalışmalarına yüzeysel olarak değinecek bunlardan makale düzeyinde olanların değerlendirmesini yapacaktır.Anahtar Kelimeler
Arap Lehçeleri, Fasih Arapça, Ammice, Fusha.

Abstract

Due to factors such as different political boundaries, the dialectal phenomenon, which means a change that can occur according to regions and times on the same level, seems to be intensified in the Arabic language which is spread over a wide geographical area as well as every living language. Arabic language and literature researchs at academic level in Turkey despite the fact that it was done throughout the history of the Republic, Arabic dialects have not been a serious research topic. This article will focus on the causes of this "negligence" based on academic studies reaching the conclusion that the Arabic dialects are "neglected" at the undergraduate and graduate level in Turkey. The research will make an assessment of those who are at the level of the articles which will be appreciated superficially to Arabic dialect studies in Turkey.Keywords
Arabic Dialeckts, Modern Standart Arabic, Ammiyya, Fousha.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri