Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE (FOTOKATÜR) FOTOĞRAF-KARİKATÜR ETKİNLİKLERİNİN YARATICI SANATSAL GELİŞİME KATKILARI
(CREATIVE ARTISTIC DEVELOPMENT CONTRIBUTION OF PHOTOGRAPHY-CARTOON ACTIVITIES IN THE TRAINNG OF GIFTED CHILDREN )

Yazar : Rasim SOYLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 393-404
355    304


Özet

Özel ve üstün yetenekli çocukların sanat eğitimi son yıllarda ciddi olarak ele alınan ve gelişen bir konudur. Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları bu konuda gelişmelere katkıda bulunmak için sürekli çalışma içerisindedirler. Fotoğraf ve karikatür her yaş grubunda ilgi ile takip edilen iki alandır. Ancak ne yazık ki örgün eğitim süreci içerisinde bu iki alan yeterince ele alınmamakta ve yeterli eğitim verilmemektedir. Yaratıcı fikirler üretme, sanat eğitiminin en önemli temel unsurlarından birisidir. Özgün ve orijinal bir sanat eseri üretmenin en önemli şartlarından biri olan yaratıcı tasarımın gelişmesinde fotoğraf ve karikatür etkinliklerinden yararlanılabilir. Çeşitli üç boyutlu obje ve oyuncaklar kullanarak fotoğraf ile karikatür üretmek, bir dönem Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ortaokul seviyesindeki öğrencilerle denenmiş ve başarılı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaları Fotokatür olarak tanımlamak ve isimlendirmek mümkün olabilir.Anahtar Kelimeler
Fotoğraf, Karikatür, Özel Yetenekliler Eğitimi, Fotokatür

Abstract

The art education of special and gifted children has been a serious issue in recent years. The Ministry of National Education, universities and non-governmental organizations are in constant efforts to contribute to the development of this issue. Photographs and cartoons are two areas of interest in every age group. Unfortunately, within the formal education process these two areas are not adequately addressed and sufficient training is not given. Producing creative ideas is one of the most important basic elements of art education. The development of creative design, one of the most important conditions for producing original and original artwork, can be used for photography and cartoon events. Producing cartoons with photographs using various three-dimensional objects and toys has been tried and succeeded by students at the secondary school level of the Sakarya Science and Art Center for a while. It may be possible to identify and name these works as photo-cartoon.Keywords
Photography, Cartoon, Gifted Children Education, Photo-Cartoon.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri