Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


N.A. BERDYAEV VE KOMÜNİZM
(N.A. BERDYAEV AND COMMUNISM )

N.A. BERDYAEV VE KOMÜNİZM

 
Yazar : Nesrin ATASOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4619-4632
DOI Number: :
Cite : Nesrin ATASOY , (2021). N.A. BERDYAEV VE KOMÜNİZM. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4619-4632. Doi: 10.26449/sssj.3604.
    


Özet

Nikolay Berdyaev’in felsefesinin en önemli konusu insanın özgürlüğüdür. “Özgürlüğün oğlu” olarak anılan filozofa göre hiçbir güç insanı tinsel özgürlüğünden mahrum bırakamaz. Özgürlüğün kökü Zorunluluk’un, Sezar’ın Krallığı’nda değil, Tin’in Krallığı’ndadır. Sezar hiç kimseye özgürlük vermek istemez. Yönetim biçimi ne olursa olsun devlette insan hiçbir zaman gerçekten özgür değildir. Özgürlük kolay bir şey değildir, aksine bir zorluk ve yüktür. Başka bir deyişle: Özgürlük hak değil, yükümlülüktür. Özgürlük her şeyden önce kişinin özgürlüğüdür. Kişi, devlet iktidarının da, toplum iktidarının da sınırıdır. Ancak kişi, yalnızca Sezar’ın müdahale edemediği özgür yaratıcı tine sahip olduğu durumda var olur. Berdyaev için devlet her zaman Sezar'ın krallığıdır ve bu nedenle ister monarşi, ister demokrasi olsun, her zaman insanın insan üzerindeki zorlayıcı yönetimine dayanır. Devlet kişiye karşı kayıtsızdır. Devlet ve kişi arasındaki ebedi trajik çatışmanın nedeni budur. Ancak kişi devletten çok daha fazla değere sahiptir. Bu nedenle kişi sonsuzluğa aittir. Berdyaev tüm yönetim biçimlerini reddeder: monarşi, liberalizm, demokrasi, sosyalizm. Berdyaev’in Rus Devrimi ve komünizme ilişkin görüşleri çok ilginç ve derindir. Ona göre Bolşevikler realist oldukları ve kitlelerin içgüdülerine uygun hareket ettikleri için kazanmışlardır. Bolşevizm, Rus halkının o zamanki tinsel ve dini çöküşüne karşılık gelir. Berdyaev için komünizm, Rusya'nın kaçınılmaz kaderi, Rus halkının kaderinde gelişiminde bir iç aşamadır. Tam da bu nedenle o yok edilemez, onun aşılması gerekir. Bu çalışmada, filozofun Rus Devrimi analizi, komünizme ve özellikle Rus Komünizmi’ne ilişkin görüşleri ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler
Komünizm, Rus Devrimi, Marksizm, Berdyaev

Abstract

The most important issue of Nikolay Berdyaev's philosophy is human freedom. According to the philosopher who is mentioned as "Son of the freedom", power can't deprive people from their inner freedom. Stem of the freedom is not in Necessity , not in Caesar's Kingdom, is in Spirit's Kingdom. Ceaser did not want to emancipate anybody. Whatever the regime is, people are never truly free in the state. Freedom is not an easy thing, on the contrary it is an difficulty and burden. In other words: Freedom is not a right, it is obligation. First of all, freedom is person’s freedom. Person is a boundary of either the state in power and society in power. But person exists only when having a free creative spirit that Caesar cannot interfere with. For Berdyaev, the state is always Caesar's kingdom, and therefore it is always based on the coercive ruling of man over man, whether monarchy or democracy. State is unconcerned with person. This is why the eternal tragic conflict between the state and the person. However, the person is far more precious than state. Therefore the person is belong to eternity. Berdyaev rejects all regimes: monarchy, liberalism, democracy, socialism. Berdyaev's opinions about the Russian revolution and communism is very interesting and deep. According to him, Bolsheviks won because they were realists and acted upon their crew's instincts. Bolshevism corresponds to the spiritual and religious collapse of Russian people at that time. For Berdyaev, communism is the inevitable fate of Russia, an internal stage in its development of fate of the Russian people. It is precisely for this reason that it cannot be destroyed, it must be surmounted. In this study, the philosopher's analysis of the Russian Revolution, his opinions about communism and especially on Russian Communism are discussed.Keywords
Communism, Russian Revolution, Marxism, Berdyaev

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri