Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HALK OYUNLARI BRANŞINA KATILAN SPORCULARIN YARIŞMA ÖNCESİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF SOME VARIABLES OF THE PRESENT ANNOUNCEMENTS OF PRE-COMPETITION OF SPORTS PARTICIPATED IN THE BRANCH )

Yazar : Hayrettin GÜMÜŞDAĞ  ; Yeşim KARAÇ & Alpaslan KARTAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 706-712
327    312


Özet

Bu çalışma Halk Oyunlarını aktif olarak katılan oyuncularının yarışma öncesi kaygı düzeylerini bazı değişkenler (cinsiyet, yaş ve spor yılı) açısından incelemek amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmaya Kırşehir ili grup yarışmasında katılan 82 sporcudan, rastgele seçim yöntemiyle ve gönüllülük esasıyla ankete katılan 50 Kadın ve 32 Erkek olmak üzere 82 Halk Oyunları yapan sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarışma ortamında sporcuların kaygı düzeylerini ölçmek için Rainer Martens tarafından geliştirilen SCAT Testi, Martens ve ark. tarafından oluşturulan yarışma durumluluk kaygı envanteri CSAI-2 testi oyunculara uygulanmıştır. Halk Oyuncularının cinsiyet, yaş ve spor yılı değişkenine göre sürekli kaygı puanlarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç olarak cinsiyet, yaş ve spor yılı değişkeni Halk Oyuncularının süreklik kaygı düzeylerini etkilememektedir. Bu durum Halk Oyunları sporcularının profesyonel olarak dans etmeleri, kaygıdan uzak durma çabalarının yüksekliği, yıl içerisinde çok fazla yarışma ve gösterilere katılarak, geçmiş yaşantı ve deneyimleri ile kaygı düzeylerini belirli bir sevide tutabildiklerini şeklinde yorumlanabilir.Anahtar Kelimeler
Kaygı, Yarışma, Sporcu, Halk Oyunları

Abstract

This study was designed to examine pre-competition anxiety levels of actors who participate actively in Folk Dances in terms of some variables (sex, age and sport year). A total of 82 athletes participated in the survey in the Kırşehir provincial group competition voluntarily participated in the 82 Folk Dances, including 50 women and 32 males participated in the survey voluntarily and randomly. The SCAT Test, developed by Rainer Martens to measure the level of anxiety of athletes in the competition environment as a means of collecting data in the study, was developed by Martens et al. The contest created by the state anxiety inventory CSAI-2 test was applied to the players. There were no significant differences in the trait anxiety scores according to the sex, age and sport year variables of the Folk Dancers. As a result, age, gender, and age of sport do not affect the continuing anxiety levels of Folk Dancers. This can be interpreted as the fact that athletes of folk dances professionally dance, the height of their efforts to stay away from anxiety, participate in many competitions and performances during the year, and can maintain a certain level of past experience and anxiety levels.Keywords
Anxiety, Contest, Sportsman, Folk Dances

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri