Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇEVRE HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEME VE UYGULAMALAR
(REGULATIONS AND PRACTICES ON ENVIRONMENTAL LAW IN THE OTTOMAN STATE )

OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇEVRE HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEME VE UYGULAMALAR

 
Yazar : Merve ALTINBAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4672-7679
DOI Number: :
Cite : Merve ALTINBAŞ , (2021). OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇEVRE HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEME VE UYGULAMALAR. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4672-7679. Doi: 10.26449/sssj.3565.
    


Özet

İnsanlığın ve doğadaki diğer tüm canlıların sağlıklı bir çevrede hayatını sürdürebilmesi için çeşitli önlemlerin alınması, hukuki düzenlemelerin yapılması gerekmiştir. Bu düzenlemelere uyulmaması halinde insanlık doğal felaketlerle ve salgın hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bir İslam devleti olarak maddi ve manevi temizliği ve tüm canlılara saygıyı esas alan Osmanlı Devleti hem şer’i hukuk uygulamaları hem de örfi hukuk düzenlemeleriyle dönemin çevre sorunlarına cevap aramıştır. Çevre temizliği konusunda halkın kolektif katılımının arandığı Osmanlı uygulamasında, temiz su kaynaklarını halka ulaştırmak ve korumak ise devletin görevi olmuştur. Çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nde İstanbul ve çevresinde yaşanan çevre sorunlarının, bu sorunlara yönelik alınan önlemlerin ve hukuki düzenlemelerin araştırılmasıdır.Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Çevre Hukuku, Çevre Kirliliği, Tanzimat, İstanbul

Abstract

In order for all living things in nature to survive in a healthy environment, the actions of people should be controlled and preventive legal arrangements should be made. In cases where these regulations are not followed, humanity has had to struggle with natural disasters and epidemics. The Ottoman Empire, as an Islamic state, was based on material and spiritual cleanliness and respect for all living things. As an Islamic state, the Ottoman Empire, which was based on material and spiritual cleanliness and respect for all living things, tried to find answers to the environmental problems of the period with both religious law practices and customary law regulations. In the study, the extent of the environmental problems in Istanbul and its surroundings in the Ottoman Empire, what kind of measures were sought for solutions, and the legal regulations and practices regarding these problems will be discussed.Keywords
Ottoman State, Environmental Law, Environmental Pollution, Tanzimat, Istanbul

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri